cipele

Društvo

Mi smo se virkali

Novi Pazar – Izgleda umorno. Nusret upravlja rečima kao onaj dečak sa jaza ili kao Jeni Pazar. Ja sam Pazarac

Podeli
Opširnije

Naser Hajdaragić: Tako je lako voleti Novi Pazar

Sad želim da zborim o našem šeheru, vreme je da cenimo ime Novog Pazara, ima predobro srce. Znaš, kada sve

Podeli
Opširnije