Kontakt

RADIO TELEVIZIJA NOVI PAZAR

adresa: Ul. Stane Bačanin 29

36300 Novi Pazar

 

Telefoni:

Centrala:  +38120/312-735

Direktor:   +38120/332-000

Urednik:   +38120/311-771

Radio:       +38120/315-903

Fax            +38120/311-771 i +38120/332-002

 

e-mail: direktor@rtvnp.rs

urednik@rtvnp.rs

info@rtvnp.rs