pazarske fabrike

Društvo

Mi smo se virkali

Novi Pazar – Izgleda umorno. Nusret upravlja rečima kao onaj dečak sa jaza ili kao Jeni Pazar. Ja sam Pazarac

Podeli
Opširnije