NSZ: 750 miliona za mere aktivne politike zapošljavanja

Mere koje će se realizovati kroz sufinansiranje su: javni radovi, subvencija za samozapošljavanje, subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, stručna praksa, pripravništvo za mlade sa visokim obrazovanjem, pripravništvo za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem i za sticanje praktičnih znanja.

Podeli
Opširnije

NSZ: Raspisani javni pozivi i konkursi za 2022. godinu

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 12 javnih poziva, odnosno konkursa, putem kojih će uz direktnu finansijsku podršku, kroz različite mere aktivne politike zapošljavanja biti uključeni poslodavci i nezaposlena lica, a sve u cilju podsticanja zapošljavanju i smanjenja nezaposlenosti

Podeli
Opširnije