DruštvoVesti

NSZ Novi Pazar: Angažovano 1.750 mladih u okviru programa “Moja prva plata”

Blizu 1.750 mladih do 30 godina biće radno angažovano u okviru programa “Moja prva plata”. Angažman mladima u okviru ovog programa ponudilo je oko 1.200 poslodavaca iz Novog Pazara i Tutina. U februaru bi trebalo da budu raspisani i javni pozivi Nacionalne službe za zapošljavanje, a za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu.

Okončana je i faza potpisivanja ugovora, pa će od ukupnog broja učesnika programa “Moja prva plata”, oko 1.400 mladih biti angažovano kod poslodavaca u Novom Pazaru, a njih oko 350 u Tutinu.

„Njih oko 80% angažovanih je sa srednjim obrazovanjem a 20% je sa visokim obrazovanjem. Za vreme trajanja programa oni će dobijati mesećnu naknadu od 28.000  i 34.000 dinara sa visokim obrazovanjem. Skoro da nema poslodavca u Novom Pazaru i Tutinu koji nije došao do nas i do kojeg mi nismo došli posredstvom ovog ali i drugih naših programa“, izjavio je direktor Filijale NSZ Novi Pazar, Fahrudin Đekić.

On je naveo i da je u minuloj godini realizovano sve iz plana mera aktivne politike zapošljavanja, te da su postignuti zavidni poslovni rezultati u Filijali NSZ u Novom Pazaru. Pozvao je zainteresovane da u narednom periodu prate sve aktivnosti, jer se očekuje raspisivanje javnih poziva iz programa mera aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu.

Podeli