Nova VaroÅ”: Jake snežne padavine, problemi u saobraćaju

Nove padavine napravile su velike probleme na saobraćajnicama u ovoj opÅ”tini.
“Prema Zlataru je zastoj. Å lepere i kamione sa prikolicom policija isključuje iz saobraćaja. Zimska služba je zavrÅ”ena 15. aprila, ali bez obzira na trajanje sezone čekaju se čistači da priteknu u pomoćā€, istakao je Vasiljević.

Podeli
OpŔirnije