“Novi Pazar za nove poslove” : Javni poziv za zapoĆĄljavanje lica iz kategorije teĆŸe zapoĆĄljivih

Grad Novi Pazar raspisao je, u okviru projekta “Novi Pazar za nove poslove” novi javni poziv za korisnike iz kategorije teĆŸe zapoĆĄljivih lica, sa fokusom na povratnike po Sporazumu o readmisiji i Rome. Projekat ima za cilj da doprinese ukupnom povećanju zapoĆĄljivosti i zapoĆĄljavanja teĆŸe zapoĆĄljivih kategorija, posebno povratnika po sporazumu o readmisiji, Roma, kao i drugih teĆŸe zapoĆĄljivih kategorija u skladu sa relevantnim nacionalnim i lokalnim strategijama i planovima.

Podeli
OpĆĄirnije

“Novi Pazar za nove poslove”

U okviru Javnog poziva za samozapoĆĄljavanje dodeljuje se 15 subvencija u vidu opreme za započinjanje sopstvenog biznisa u iznosu od 3000 evra, odnosno 2400 bez PDV-a. Pravo na dodelu subvencija za samozapoĆĄljavanje, uz edukaciju i mentorstvo, imaju nezaposlena lica iz kategorija teĆŸe zapoĆĄljivih, koja imaju prebivaliĆĄte na teritoriji Grada Novog Pazara, u skladu sa Listom prioriteta nezaposlenih lica iz teĆŸe zapoĆĄljivih grupa, za podrĆĄku kroz edukaciju, mentorstvo i dodelu subvencija za samozapoĆĄljavanje.

Podeli
OpĆĄirnije