Turistička organizacija Novi Pazar ubira plodove rada

“Mi u principu žanjemo rezultate naÅ”ih aktivnosti tokom zime i proleća, a tu se podrazumeva čitav niz sajmova na kojima smo učestvovali, promocija, prezentacija, tuirističke ponude naÅ”eg grada,Ā  a to rezultira posetom gostiju tokom cele godine”, rekao je direktor Turističke organizacije Novi Pazar, Dejan Belojica.

Podeli
OpŔirnije