DruštvoVesti

Golija dobija ski centar sa 10 km staza, novim hotelom, edukativnim centrom

Skijališta Srbije raspisala su javnu nabavku tehničke dokumentacije za razvoj ski centra Golija sa projektima razvoja JP Skijališta Srbije.

Kako je navedeno u tehničkoj specifikaciji tendera, važećim Planom detaljne regulacije za Ski centar Golija na teritoriji opštine Ivanjica uređuje se područje u površini od 262,67 ha u okviru zone planiranog skijališta i dela turističke celine Odvraćenica na planini Goliji, jer je ovo područje određeno kao najpogodnija lokacija za inicijalni razvoj turizma na području planine Golije.

Postojećim planom, onjašnjava se dalje, predviđene su samo ski staze i žičare, dok ostali skijaški sadržaj nije potpun, pa je potrebno uraditi tehničku dokumentaciju za izgradnju planiranog skijališta Golija sa raznovrsnim funkcijama i sadržajima.

Planirano je da se gradi hotel i restoran, upravna zgrada skijališta, hangar i skijaška infrastruktura – nove ski staze, sistem veštačkog osnežavanja za sve ski staze i ski puteve, žičare, ski-liftovi, ski poligon i letnji sadržaji), kao i edukativni centar.

U planu je i formiranje polaznih i krajnjeg čvorišta skijališta sa ulazima i ski terminalima, kao i javna komunalna infrastruktura – gradnja ulica, vodovoda, kanalizacije, elektro i TT instalacija.

Upravna zgrada skijališta planirana je na 300-400 m2, u neposrednoj blizini početnog ski platoa i tehničke baze skijališta. U okviru upravne zgrade predvideti prostorije za smeštaj javnih službi – zdravstvena stanica, apoteka, gorska služba spasavanja, prostor za prodaju karata i slično.

Hotel će se graditi na lokaciji koja će omogućiti kolski prilaz sa regionalnog puta, a ujedno i lak i brz prilaz skijaša ski stazama i žičari. Planiran je kao četvorospratni objekat hotelsko-apartmanskog tipa, sa restoranom i svim pratećim sadržajima, a bruto površina jedne etaže biće minimum 800 m2.

U planu je i jedan restoran kao nezavisni objekat na adekvatnoj lokaciji, kapaciteta koji odgovara potrebama skijališta.

Kada je reč o edukativnom centur, on je predviđen kao otvoreni prostor koji treba da sadrži učionice, sale za projekcije, izložbeni prostor, i smeštajni prostor, a namena će biti prezentovanje vrednosti Parka prirode Golija u saživotu sa sistemom skijališta i mogućnošću korišćenja za školu u prirodi.

Kako se ističe, komunalna infrastruktura na planiranoj lokaciji ne postoji, pa je potrebno isprojektovati i izgraditi internu vodovodnu i kanalizacionu mrežu sa prečistačem, saobraćajnice unutar granica plana jer su na lokaciji putevi zimi potpuno nepristupačni, kao i energetske vodove i trafo-stanicu u Skijalištu Golija.

U planu je i veštačko osnežavanje postojećih i planiranih ski staza. Sistem za veštačko osnežavanje treba da osneži ski staze ukupne dužine oko 10km. Predvideti sistem koji obuhvata jednu ili više akumulacija koje mogu da proizvedu sneg za ceo sistem ski staza, a plan je da se akumulacioni prostor koristi i za vodosnabdevanje objekata u funkciji skijališta.

Ski staze I faze sistema skijališta, dužine 6km, potrebno je povezati sa ski stazama II faze dužine oko 4km, na način da se u sistem skijališta ulazi sa novoizgrađenog parkinga u blizini regionalnog puta ili sa polaza šestosedne žičare, a naa delovima koji su stambeno izgrađeni i imaju lokalne puteve, predvideti i pasarelu koja može da omogući prolaz tabača težine od oko 10 tona.

Radi upotpunjavanja zimskog sadržaja predviđen je i ski poligon sa pokretnom trakom za obuku polaznika, na blagoj padini u neposrednoj blizini upravne zgrade.

Žičara sa međustanicom polaziće sa ski platoa na 1680 m nadmorske visine, u neposrednoj blizini postojećeg parkinga, do najviše tačke skijališta.

Uz polaznu stanicu planiran je i dodatni ski sadržaj poput ski renta, bifea i sl.

Najzad, na lokaciji tehničke baze predvišena je gradnja hangara za smeštaj specijalne mehanizacije, magacina za opremu i kancelariju.

Za animaciju gostiju u letnjem periodu projektovaće se i izgraditi i bob na šinama, sa brzinom spuštanja maksimalno 40 kilometara na čas, sa minimalno jednim kružnim delom instalacije i jednim džampom, a pu planu je i dečje igralište sa najmanje 10 elemenata različitih aktivnosti.

Novi smeštajni kapaciteti na Zlatiboru

Na Zlatiboru, ovim projektnim zadatkom predviđena je gradnja još tri apart-hotela, kao i alpskih šaleta.

Najpre, na vrhu Tornika na prostoru zapadno od izlazne stanice šestosedne žičare Tornik predviđen je apart hotel sa luksuznim restoranom, i sa svim pratećim sadržajima, spratnosti do P+2 sa neophodnim brojem podzemnih etaža.

JP Skijališta Srbije planiraju i izmeštanje postojećeg hangara u skijalištu Zlatibor na lokaciju koja je povoljnija za funkcionisanje skijališta, te se predmetni prostor upražnjava, pa postojeća pozicija ima potencijal da se tu pozicionira apart hotel spratnosti P+4, uz mogućnost povezivanja sa objektom hotela koji već postoji na lokaciji.

Najzad, kako stoji u projektnom zadatku, radi maksimalnog iskorišćenja potencijala skijališta Zlatibor, lokacije u blizini ski staza, iznad postojećeg parkinga treba projektovati hotel spratnosti P+4, a na lokaciji levo od postojećeg parkinga, prema potoku, isprojektovati kompleks luksuzno naselje od 7 objekata za odmor, po modelu alpskih šaleta sa spoljnim bazenom za svaki od objekata.

Tender je otvoren do 1. februara.

 

Izvor: ekapija

Podeli