DruštvoEkonomijaPoslednjeVesti

Vlada odobrila povezivanje radnog staža radnicima privatizovanih firmi

Vlada Republike Srbije usvojila je na poslednjoj sednici Zaključak o saglasnosti za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje posebnim kategorijama zaposlenih i bivših zaposlenih, odnosno bivšim radnicima u subjektima privatizacije i invalidskim preduzećima koja su bila u procesu restrukturiranja.

Na osnovu ovog dokumenta, u 2024. godini će se, pod istim uslovima kao i u periodu od 2015. godine, uključujući i 2023. godinu, povezati staž osiguranja bivšim zaposlenima u subjektima privatizacije i invalidskim preduzećima koja su na dan 13. avgusta 2014. godine u poslovnom imenu imala oznaku “u restrukturiranju”.

Takođe, biće povezan staž i bivšim zaposlenima koji su utvrđeni kao višak po Programu Vlade, koji ne mogu da ostvare pravo na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje u trajanju do dve godine, jer im poslodavac nije uplatio doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za ceo period rada, kao i zaposlenima u subjektima privatizacije i preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koji u 2024. godini ispunjavaju uslove za penziju i kojima po tom osnovu prestaje radni odnos.

U 2023. godini staž nije povezan za 9.980 bivših zaposlenih u 59 subjekata.

Vlada je usvojila i Akcioni plan za period od 2024. do 2026. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine.
Usvajanjem ovog dokumenta biće, između ostalog, omogućeno podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, dalja promocija dualnog obrazovanja, podsticanje razvoju konkurentnosti privrede, kao i podrška razvoju preduzetništva u Srbiji, preneo je sajt Vlade.

U Strategiji su postavljeni opšti i posebni ciljevi koji će se realizovati sprovođenjem pojedinačnih mera, dok se Akcionim planom predviđaju konkretne aktivnosti koje će se preduzeti radi obezbeđenja uslova da se ciljevi i mere iz Strategije realizuju.

Takođe, određeni su nosioci i partneri za sprovođenje tih mera, kao i rokovi.
izvor: eKapija
Podeli