EkonomijaVesti

Prijava za subvencije na osnovu obrade zemljišta

Preko platforme eAgrar poljoprivrednici trenutno ne mogu da dodaju takozvane posebne Izjave o obrađivanju zemljišta. To je saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede. Osnov za prijavu za subvencije trenutno može da bude isključivo dokaz o vlasništvu, ugovor o zakupu ili komasaciji (preraspodeli vlasništva i ukrupnjavanju zemljišnih parcela).

U toku je rad na izmeni Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju koja će omogućiti da se poljoprivrednicima dozvoli upis u eRPG (Elektronski registar poljoprivrednog gazdinstva, eAgrar) na osnovu posebne izjave overene kod notara pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, kojom garantuju da je navedena parcela ona koju baš oni obrađuju što će i dokumentovati nadležnim inspekcijama tokom provere, piše u saopštenju.

Prijava za subvencije na osnovu obrade zemlje je inače bila jedna od nedoumica o kojoj su poljoprirednici razgovarali sa predstavicima države na poslednjem sastanku, sa koga su se prema njihovim rečima, vratili uglavnom nezadovoljni.

Kako se dodaje, za te poljoprivrednike, nakon izmene Zakona, biće raspisan poseban, drugi javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, te će i oni biti u mogućnosti da dobiju ovu vrstu subvencije.

Saglasno Pravilniku o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava, promeni podataka i obnovi registracije, elektronskom postupanju, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva osnov korišćenja i Upis zemljišta u eRPG trenutno predstavlja vlasništvo, ugovor o zakupu ili komasacija.

Pomenuti predlog izjave o obrađivanju zemljišta, tačnije izmene i dopune Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, biće razmatrane u narednom periodu, „po formiranju Vlade“.

Tom izjavom poljoprivrednici garantuju da je navedena parcela ona koju baš oni obrađuju što će i dokumentovati nadležnim inspekcijama tokom provere.

„Apelujemo na poljoprivredne proizvođače da sačekaju do donošenja pomenutih izmena i dopuna Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju kojima će tačno biti precizirani uslovi i načini shodno zakonskim regulativama“, dodaje se u saopštenju.

Nakon jesenjih protesta i blokada puteva, poljoprivrednici u Srbiji dobili su, između ostalog, veće subvencije po hektaru (18.000 dinara po hektaru, uz dodatnih 18.000 dinara za sertifikovano seme).

Autor: Čedomir Savković

Foto: Pixabay

Podeli