EkonomijaVesti

Novi propisi za subvencije investitorima

Vlada Srbije izmenila je Uredbu o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja. Na snazi su novi propisi za subvencije investitorima. Novom uredbom podignut je prag za potrebno minimalno ulaganje, piše portal eKapija.

Da bi investitor mogao da računa na pomoć države, potrebno je da uloži minimalno 300.000 evra, umesto dosadašnjih 100.000 evra.

Izmenjena uredba ukinula je i podelu lokalnih samouprava prema stepenu razvijenosti. Teritorija Srbije podeljena je na pet regiona: Beogradski region, Region Vojvodine, Region Šumadije i Zapadne Srbije, Region Južne i Istočne Srbije i Region Kosovo i Metohija.

Na podsticaj države investitori u Beogradskom regionu mogu da računaju ukoliko planiraju da ulože minimalno pola miliona evra i zaposle najmanje 50 radnika. Taj prag je za Vojvodinu niži, te je potrebno ulaganje od 400.000 evra i otvaranje 40 radnih mesta.

U Šumadiji i Zapadnoj Srbiji, Južnoj i Istočnoj Srbiji, kao i na Kosovu i Metohiji, država će podržati one investicione projekte gde su ulaganja minimalno 300.000 evra. Uslov je takođe i da se obezbedi zapošljavanje najmanje 30 novih radnika na neodređeno vreme.

Minimalno ulaganje, propisano Uredbom koja je do sada važila, iznosilo je 100.000 evra i 10 novih zaposlenih. To se odnosilo na one jedinice lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u devastirana područja.

Novom uredbom je propisano i da je za ulaganja veća od pet miliona evra rok za realizaciju investicionog projekta do 10 godina od datuma podnošenja prijave za dodelu sredstava.

Investitori će ubuduće po radniku moći da dobiju 20 odsto opravdanih troškova bruto zarada. Najviše 2.000 evra, ukoliko investiciju planiraju u Beogradskom regionu. Za novozaposlene u Vojvodini sleduje 25 odsto opravdanih troškova bruto zarada, a najviše po 3.000 evra, piše eKapija.

U ostalim regionima, budući investitori imaće pravo na 30 odsto opravdanih troškova bruto zarada, a limit je 5.000 evra.

Uredbom koja je do sada bila na snazi investitori su mogli da dobiju najviše do 7.000 evra po novootvorenom radnom mestu. To se odnosilo na jedinice lokalne samouprave koje prema stepenu razvijenosti spada u devastirano područje.

Izvor: Danas

Podeli