DruštvoVesti

Uključivanje građana u proces donošenja odluka – konsultacije sa mladima

U sklopu programa “Uključivanje građana u budžetski proces kroz sprovođenje akcije “Građani se pitaju” održani su konsultativni sastanci sa osetljivim grupama. Cilj je bio upoznavanje građana sa konkursom koji će biti uskoro raspisan. Njima su predstavljeni uslovi uslovi učešća i mogućnostima za realizaciju potencijalnih predloga kao i dobijanje inputa za samo oblikovanje konkursa prema potrebama osetljivih grupa.

Sastanak u okviru programa “Uključivanju građana u budžetski proces kroz sprovođenje akcije “Građani se pitaju” održan je i sa mladima. Cilj je bio upoznavanje mladih sa konkursom koji će biti uskoro raspisan.

Oni su imali prilike da se upoznaju sa budućim uslovima učešća i mogućnostima za realizaciju potencijalnih predloga.

Realizacija ovakvog projekta je kako ističu od velikog značaja.

Predstavnici gradske uprave su dobili i informacije koji su od značaja za unapređenje svakodnevnog života mladih u Novom Pazaru. Na ovaj način imaće priliku da se upoznaju i sa ostalim potrebama građana, kako bi u narednom periodu mogli da te probleme uvrste u plan.

Konsultacije su odžane u sklopu programa Uključivanju građana u budžetski proces kroz sprovođenje akcije “Građani se pitaju”. Program  finasira Vlada Švajcarske, a sporovodi HELVETAS u saradnji sa Gradom.
Individualni sastanak održane je i sa predstavnikom Roma, gde su predstavljeni problemi i romske zajednice.

Grad Novi Pazar je sporovđenje ove akcije izdvojio 10 miliona dinara, dok je Vlada Švajcarske podržala sa 6,5 miliona dinara. Ova sredstva su opredeljenja za spovođenje predloga projekata građana koji se odnose na uređenje javnih površina.

 

Podeli