ub

Sport

Atletska Ŕkola Novi Pazar dominirala na Ubu

Osman Đakovac je kod 2008. godiÅ”ta pobedio u trci na 100 metara i u bacanju vorteksa, Å”to je u istim disciplinama učinila i Vildana Sejdović (2004).

Podeli
OpŔirnije