DruštvoVesti

Grad Novi Pazar u projektu CITYMOVE

Grad Novi Pazar partner je na projektu CITYMOVE koji je odobren za finansiranje u okviru prvog poziva Interreg Adrion. Projekat će biti ugovoren najkasnije do septembra 2024. godine kada će započeti njegovo sprovođenje. Ukupan budžet projekta iznosi oko 1,7 milion eura, kazao je RTV Novi Pazar Tarik Rupić.

Projekat CITYMOVE će unaprediti gradsku infrastrukturu kroz instalaciju novih softvera (pametno parkiranje u Baru i Biogradu) i unapređenje urbane mobilnosti kroz uvođenje savremene opreme.
Grad Novi Pazar će u sklopu projekta nabaviti 10 električnih bicikala,kao i dve moderne višenamenske parking/punjač stanice za električne bicikle.

U okviru projekta će biti organizovani i prekogranični Dan bez automobila za promociju zdravih stilova života na osam lokacija, lokalne biciklističke trke u svim partnerskim gradovima i Dan urbane mobilnosti na tri lokacije, objašnjava Rupić.

Kreiraće se pešačke i biciklistike mape, izradiće se transnacionalni Plan održive mobilnosti koji će dokumentovati moderna rešenja iz ove oblasti i ažuriraće se ili izraditi Lokalni planovi urbane mobilnosti.

Autor i vodeći partner projekta je Opština Bar (Crna Gora), a partneri su gradovi Mostar (BiH), Biograd na Moru (Hrvatska), Novi Pazar (Republika Srbija), opštine Sveti Nikola (Severna Makedonija), Gubbio (Italija), Kantanos (Grčka), Mat (Albanija) i CIHEAM-MAICH (Grčka), dok su pridruženi partneri NALAS (Severna Makedonija) i Opština Leskovac (Republika Srbija).

Na celokupnom pozivu odobreno je ukupno 67 projekata od prijavljenih 222. U konkurenciji od 20 projektnih prijava koje su prošle prvu fazu evaluacije u okviru specifičnog cilja koji se odnosi na promovisanje multimodalne urbane mobilnosti na pozivu Interreg Adrion, CITYMOVE je jedan od sedam odobrenih projekata.

 

Senada Kalić

 

Podeli