DruštvoVesti

Otvoren konkurs za upis u vojne škole

Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije uputilo je danas poziv mladima da se prijave na konkurs za upis u vojne škole. Konkurs  je otvoren do 31. marta ove godine.

Ovogodišnjim konkursom predviđen je upis 185 budućih kadeta Vojne akademije, 25 kadeta Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, 110 učenika Vojne gimnazije – od kojih 80 za opšti, 20 za vazduhoplovni smer, pet za prijem u drugi i pet za prijem u treći razred opšteg smera i 75 učenika Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara“.

Vojna akademija u predstojećoj školskoj 2024/2025. godini nudi osnovne akademske studije na smerovima Kopnena vojska, Vojno vazduhoplovstvo, Vojnoelektronsko inženjerstvo, Vojnomašinsko inženjerstvo, Tehnološko inženjerstvo materijala i zaštite, Vojnosaobraćajno inženjerstvo i Ekonomija odbrane.

Pravo da konkurišu za upis osnovnih studija u Vojnoj akademiji imaju mladići i devojke rođeni 2003. godine ili kasnije, odnosno 2004. godine ili kasnije za studije u Medicinskom fakultetu VMA.

Takođe, neophodan uslov je da kandidati za upis u Vojnu akademiju imaju završenu četvorogodišnju srednju školu, odnosno da pohađaju četvrti razred četvorogodišnje srednje škole, a za upis u Medicinski fakultet VMA uslov je da su završili gimnaziju, srednju školu zdravstvene ili veterinarske struke u trajanju od četiri godine ili da pohađaju četvrti razred gimnazije, srednje škole zdravstvene ili veterinarske struke.

Kandidati za kadete studijskih programa Vojnoelektronsko inženjerstvo, Vojnomašinsko inženjerstvo, Tehnološko inženjerstvo materijala i zaštite i Vojnosaobraćajno inženjerstvo moraju da ispune uslov da su završili četvorogodišnju srednju školu tehničke struke ili gimnaziju, odnosno da pohađaju četvrti razred srednje škole tehničke struke ili gimnazije.

Za studijski program Vojno vazduhoplovstvo kandidati za kadete moraju da ispune i dopunske uslove propisane posebnim programom, medicinsko-zdravstvene i psihološke procene kandidata za taj studijski program, kao i da uspešno savladaju selektivne obuke – padobransku i selektivnu letačku obuku.

Školovanje u Vojnoj akademiji ima strukturu osnovnih akademskih studija prvog stepena u trajanju od četiri godine, što podrazumeva 240 ESPB bodova, a posle završetka školovanja kadeti stiču visoko obrazovanje i stručna zvanja.

Školovanje na Medicinskom fakultetu VMA ima strukturu integrisanih akademskih studija u trajanju od šest godina (12 semestara) odnosno 360 ESPB.

Posle završetka školovanja, kadeti stiču visoko obrazovanje i stručno zvanje – doktor medicine, kako je propisano akreditovanim studijskim programom.

Posle završenih studija, kadeti Vojne akademije primaju se u profesionalnu vojnu službu i proizvode u čin potporučnika odgovarajućeg roda ili službe, a kadeti Medicinskog fakulteta VMA primaju se u profesionalnu vojnu službu i proizvode u čin potporučnika sanitetske službe.

Za status učenika Vojne gimnazije i Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara” u Beogradu pravo prijavljivanja imaju dečaci i devojčice rođeni 2008. godine ili kasnije, odnosno 2007. godine ili kasnije za upis u drugi i 2006. godine ili kasnije za upis u treći razred Vojne gimnazije.

Prvi deo selekcije obuhvata psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu. U drugom delu selekcije, koji se realizuje sa kandidatima koji su uspešno prošli prvi deo selekcije, kandidati podležu proveri fizičke sposobnosti i proveri znanja iz matematike i srpskog jezika. Tokom procesa selekcije obavlja se i bezbednosna provera kandidata.

Kandidati za učenike Vazduhoplovnog smera u Vojnoj gimnaziji moraju da ispune i dopunske uslove propisane posebnim programom medicinsko-zdravstvene i psihološke procene kandidata za taj smer.

Školovanje u Vojnoj gimnaziji traje četiri godine prema Nastavnom planu i programu gimnazija opšteg smera u Srbiji koji obuhvata i specifične vojne sadržaje. Po završetku školovanja učenici su u obavezi da nastave školovanje na Vojnoj akademiji.

Kandidati za upis u Srednju stručnu vojnu školu „1300 kaplara“ takođe prolaze dva dela selekcije – psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu i proveru fizičke sposobnosti i znanja iz matematike i fizike.

Školovanje u Srednjoj stručnoj vojnoj školi „1300 kaplara“, tokom četiri godine, odvija se prema planu i programu Vazduhoplovnotehničkog smera, Jedinice za elektronska dejstva, Telekomunikacija i informatike, ARJ za PVD i smera Vazdušnog osmatranja i javljanja. Posle završenog školovanja u Srednjoj stručnoj vojnoj školi „1300 kaplara” učenici se primaju u Vojsku Srbije u svojstvu profesionalnog podoficira, u činu vodnika.

Za vreme školovanja učenicima su obezbeđeni smeštaj i ishrana, udžbenici i školski pribor, odeća i obuća (uniforma), zdravstvena zaštita i novčana primanja u skladu s propisom kojim su uređeni uslovi, način ostvarivanja i visina novčanih primanja u Ministarstvu odbrane Srbije.

Vojna akademija, Medicinski fakultet VMA, Vojna gimnazija i Srednja stručna vojna škola „1300 kaplara“, osim vrhunskog obrazovanja, nude i brojne mogućnosti za vannastavne sadržaje i aktivnosti i podstiču razvoj talenata i interesovanja kadeta i učenika.

Photo of Maja Vodeničarski Maja Vodeničarski

Facebook Twitter LinkedIn

Podeli