DruštvoVesti

Novi Pazar: Lokalnim planom do minimalnog negativnog uticaja na životnu sredinu

Gašenje nesanitarne i 18 divljih deponija, uspostavljanje primarne selekcije i prikupljanje celokupnog komunalnog otpada, samo su neki od osnovnih ciljeva Lokalnog plana upravljanja otpadom o kojem je održana javna rasprava.

Ovaj strateški dokument Grada Novog Pazara je čin kojim se lokalne samouprava usaglašavaju sa strateškim dokumentom na nacionalnom nivom, upravljanja otpadom za period od 2021. do 2031. godine. Cilj je da se minimalizira negativan uticaj otpada na životnu sredinu, i da se poboljša efikasnost korišćenja resursa iz otpada na teritoriji grada Novog Pazara.

Kako se moglo čuti, Plan predviđa da se za deset godina u Novom Pazaru na godišnjem nivou prikupi 61 tona smeća, od čega će biti reciklirano više od 38 tona.

 

 

https://youtu.be/rE8-o72HmGY

Podeli