DruštvoPoslednjeVesti

”Čistoća” izuzetno uspešna u 2023, ozbiljni planovi za ovu godinu

Čistoća u prethodnoj godini beleži uspehe. 2023. je za JKP ”Gradska čistoća” bila je prilično uspešna i u njoj su realizovani brojni projekti. Preduzeće staje na svoje noge, kaže za RTV Novi Pazar direktor novopazarske Čistoće Faruk Suljević. To preduzeće je u prošloj godini u značajnoj meri uložilo u opremu.

” Uz pomoć Grada i gradske uprave nabavili smo tri nova vozila, građani su to videli i odmah se osetio boljitak. Proširili smo i delokrug i obuhvat prikupljanja smeća. Sada taj posao obavljamo i na širem području grada. Ovo je izuzetno važno jer je od ranije prisutan problem bacanja optada u reke i pritoke Raške i Jošanice. Danas je toga sve manje” kaže za dnevnički intervju Suljević.

Čistoća, nabavka novih vozila
Čistoća, nabavka novih vozila

Građani recikliraju

On dodaje da su urađeni ozbiljni projekti po pitanju reciklaže, i razvoja reciklažnog centra. Dosta je urađeno na polju razvoja primarne reciklaže, a taj projekat je zaživeo među građanima Novog Pazara. Biće  nastavljen i u ovoj godini.

” U programu prekogranične saradnje dobili smo projekat koji se tiče primarnog recikliranja otpada po domaćinstvima. Projekat je zaživeo i građani su to izizetno prihvatili.  Za sada radimo naselje Lug, vrlo brzo prelazimo na Parice, odmah zatim u Rasadnik, tako da ćemo lagano širiti obuhvat” objašnjava Suljević.

Projekat reciklaže
Čistoća, projekat reciklaže

Direktor JKP ”Gradska čistoća”naglašava da ubrzo stiže i novo reciklažno vozilo koje je to preduzeće dobilo u programu UNDP-a , kako bi mogli da odgvore potrebama lokalnih tekstilaca.

”To je takođe veliki projekat koji je realizovan u prošloj godini, završetak se očekuje krajem ovog meseca. Tekstilici imaju problem sa svojim otpadom, a mi smo im izašli u sustret, i na neki način bićemo njihovi operateri koji će tretirati tekstilni otpad, a dalje ga preraditi, pripremiti, balirati i slati operaterima koji se bave tom vrstom otpada.  Ovo je posebno bitno jer tekstilni proizvođači ne mogu da izvoze u zemlje EU ukoliko nemaju pravilno kretanje svog otpada” kaže Suljević.

Na ovaj način će se, istovremeno, smanjiti i zagađenje u gradu, čiji uzrok je, između ostalog i loženje tekstilnog otpada. Sa tim u vezi biće realizovani i projekti koji za cilj imaju zaštitu životne sredine.

Sanacija deponije Golo brdo

Prošlu godinu u ”Čistoći” obeležilo je i reševanje problema deponije Golo brdo, koja je formirana i puštena u rad kao nesanitarna.

Sanacija deponije Golo brdo
Sanacija deponije Golo brdo

”Iako su projekti ti davnih 90-ih godina odrađeni kako treba, nažalost nije završena do kraja i imali smo takvu zatečenu situaciju. U prošloj godini smo imali dva ozbiljna požara, i skoro dva meseca smo se borili sa vatrenom stihijom na deponiji. Okolna sela su, na žalost, imala najviše posledica od te deponije. Uz pomoć grada odradili smo ozbiljnu sanaciju. Grad je izašo u susreti i platio radove koje smo vršili na deponiji. Sanacija je urađena tako da smo zatrpavali zemljom, šoderom i  građevinskim materijalom iz okruženja. Deponija je prilično sređena, smirena, požara više nema, vatre više nema. Mi se nadamo da ćemo uspeti da je u narednim mesecima održavamo na adekvatan način. Za to su nam potrebna ozbiljnija materijalna sredstva i ozbiljnija mehanizacija na samoj deponiji. Verujem da ćemo ove godine pristupiti nabavci radnih mašina koje će održavati deponiju.  U budućnosti sa opštinama Raška i Tutin tražićemo lokaciju za novu deponiju koja će biti sanitarna, i po svim evropskim standardima, i gde se neće ponavljati situacija kakvu smo imali na Golom brdu. Uz pomoć resornog ministarstva i Grada Novog Pazara nadam se da ćemo ove godine rešiti problem lokacije i pristupiti izradi tehničke dokumentacije” kaže Suljević.

Skladištenje kabastog otpada zaživelo

Suljević dalje objašnjava da ostale redovne aktivnosti, kakve su odvoženje smeća, održavanje javne higijene, zelenih površina i površina na sportskim i drugim terenima u Noovm Pazaru, protiče po unapred određenom planu.

” Za naše radnike nema minusa ni praznika, nema vikenda. Radnici JKP ”Gradska čistoća” dobro rade svoj posao i građani su to prepoznali. To se najbolje uočava po plaćanju računa, gde imamo ozbiljan pomak. Sve je bolja naplata i od građana i od privrede. To je dokaz da firma radi svoj posao na pravilan i dobar način” zaključuje Suljević i dodaje da je zaživela i usluga odnošenja kabastog otpada, a kao rezultat na ulazima u grad, u gradskim i prigradskim naseljima, kakva su Dohoviće i naselje prema Muru, danas nema divljih deponija. Ovaj problem je rešen u saradnji sa Komunalnom milicijom.

Uklanjanje kabastog otpada
Uklanjanje kabastog otpada

”Sada više nemamo te slike velikih deponija i deponija ispred zgrada i domaćinstava, već se kabasti otpad odvozi uredno.  U sklopu tekstilnog kombinata ”Raška”  formiran je prihvatni centar u kojem recikliramo ono što je za reciklažu, potom šaljemo u reciklažno dvorište, dok se ono što je za otpad šalje na deponiju. Tu istovremeno građani sami mogu doneti kabasti otpad. Ukoliko imaju potrebu da naše ekipe urade taj posao, kontakt telefoni navedeni su na našem zvaničnom web sajtu. Tako da je priča sa kabastim otpadom već zaživela” ističe direktor Čistoće za RTV Novi Pazar.

I naplata na zavidnom nivou

Suljević dodaje da sa korisnicima usluga to preduzeće ima partnerski odnos. Građani se, objašnjava, sve više uključuju u njihov rad i na taj način doprinose da u ”Čistoći” budu brži i efikasniji.

” Zaživela je i nova usluga izdavanja elektronskih računa. Više od hiljadu građana dobija svoje račune putem e-maila, što i njima olakšava plaćanje. Povećana je i naplata. Danas je sasvim solidna i iznosi blizu 80% kod građana, i oko 85%  kod privrede. To je zaista dobro” ocenjuje Suljević.

On dodaje da su cene usluga odnošenja komunalnog otpada izuzetno niske i da je prošle godine izostala odluka lokalnog parlamenta o njenom povećanju. Očekuje da će cena uskoro biti uvećana za stotinak dinara, što smatra, nije veliki namet za budžet domaćinstva.

Čistoća, kampanja e račun
Čistoća, kampanja e-račun

” Građani moraju da shvate da mi zapravo živimo od tih prihoda. Ne dobijamo plate od opštine ili države. Dakle sve moramo sami da zaradimo, a naplata naših usluga je jedini način. Pomenuto povećanje po domaćinstvu nije veliko ako uzmemo u obzir uslugu koja im se pruža” kazao je direktor Čistoće.

Rekorderi u recikliranju, 669 tona u godini

U 2024. godini u ”Čistoći” imaju ozbiljne planove za Reciklažni centar.

” Cilj nam je da povećamo količinu reciklabilnog otpada. Mi smo već rekorderi u Srbiji u tom pogledu.  Prošle godine je 669 tona reciklabilnog otpada odveženo iz Novog Pazara i predato operaterima na dalje korišćenje. To je veliki uspeh našeg Reciklažnog centra. Radićemo na proširenju samog centra, obnovi voznog parka, mašina i mehanizacije. Kod EU Progress-a i drugih donatora apliciraćemo za sredstva, i u tome će nas podržati i Grad Novi Pazar” ističe Suljević.

Reciklažni centar u Novom Pazaru
Reciklažni centar u Novom Pazaru

On je, govoreći o planovima za ovu godinu, najavio proširenje delokruga po pitanju reciklaže.

Kompletan intervju možete pogledati u videu u dodatku tekstu.

 

 

 

Razgovarala Senada Kalić

Podeli