DruštvoKulturaVesti

Omaž Miomiru Miju Beloici

U ogranizaciji Кulturno-prosvetnog udruženja „Rašanka“, sinoć je u Kulturnom centru održana prikladna svečanost, svojevrstan omaž u čast Miomira Mija Beloice, prvog visokoškolski obrazovanog muzičara u Novom Pazaru.

On je jedan od osnivača muzičke škole u Novom Pazaru koja je samostalno počela sa radom 1983. godine.

Beloica je bio njen prvi direktor, a potom je rukovodio tom obrazovnom ustanovom sve do odlaska u penziju.

Njegove kolege su podsetile da je on  bio jedan od onih koji su postavili temelje institucionalnom muzičkom obrazovanju u Novom Pazaru.

Osnovao je i izdvojena odeljenja muzičke škole u Raški i Tutinu, trudeći se da tako doprinese razvoju muzičkog života i kulture u celom ovom kraju.

Sebe je maksimalno poklanjao svom pozivu i trudio se da škola i njeni učenici sa svojim muzičkim programom budu što više prisutni u raznim kulturnim događajima na nivou grada, i šire.

Za njega je karakteristično to što je uvek podsticao učenike škole da dalje nastave svoje muzičko obrazovanje i školovanje, kako bi škola što pre dobila svoj domaći stručni kadar. Retko kada je dovodio kadar sa strane, uglavnom se trudio da nastavu izvode ljudi iz njegovog grada.

Uz njegovo rukovodstvo škola je ostvarivala dobre rezultate, i bila primećena u društvu.

Miomir Beloica je rođen ratne 1943.godine, u Biševu, u blizini Rožaja, u izbeglištvu u kući Hima Mukovića, što je često voleo da istakne. Osnovnu školu završio je u Tutinu, a potom Učiteljsku školu u Novom Pazaru, gde guslarsku veštinu iz zavičaja prenosi na violinu, i postaje jedan od najaktivnijih đaka muzičara u školi. Кao takav, po završetku Učiteljske škole ostaje da radi u istoj kao nastavnik muzike.

Svoje stručno usavršavanje nastavio je u Skoplju, gde je završio Višu pedagošku školu, odsek za muziku, a potom završava Muzičku akademiju u Sarajevu.

U koautorstvu sa svojim dugogodišnjim prijateljom Hazirom Derdemezom iz Tutina, napisao je monografiju o muzičkoj školi Stevan Mokranjac.

Miomir je preminuo u svojoj 79. godini života, a ovaj omaž organizovan je povodom godišnjice njegove smrti.

Prustovali su porodica, rodbina, prijatelji, komšije, kolege i predstavnici Gradske uprava Novog Pazara i Muzičke škole „Stevan Mokranjac“.

 

Podeli