DruštvoEkologijaVesti

Projekti iz oblasti zaštite životne sredine u fokusu

Do kraja godine u Novom Pazaru biće realizovano 12 projekata iz oblasti zaštite životne sredine koje je sa više od tri miliona dinara podržao Grad Novi Pazar.

Mnoge projekte u oblasti zaštiteživotne sredine realizuju brojne gradske službe ali i društveno odgovorni pojedinci i nevladine organizacije. Grad je prvi put raspisao poseban konkurs kako bi sve eko ideje bile podržane, i kako bi se uspsotavio partnerski odnos radi sistemskog pristupa u rešavanju problema u oblasti ekologije.

Uručujući ugovore o sufinansiranju projekata, gradonačelnik Nihat Biševac zahvalio je predstavnicima NVO i neformalnih grupa na neumornom zalaganju i borbi za zdraviju životnu sredinu. U narednom periodu partnerski do boljeg ekološgog stanja, dogovoreno je.

“Podržali smo svih 12 projekata upravo sa ciljem da obuhvatimo ekološka pitanja u što većem obimu. Ovakav vid partnerstva je na neki način na samom početku i nema razloga da, u interesu svih građana, ne nastavimo saradnju sa novopazarskim organizacijama koje imaju dobre, realne ideje i rešenja”, poručio je gradonačelnik Nihat Biševac.

Grad je sa više od tri miliona dinara podržao projekte nevladinih organizacija i neformalnih grupa koje će realizovati projekte u cilju podizanja svetsi o značaju zaštite i očuvanja životne sredine ali i konkretne ekološke akcije.

 

Podeli