DruštvoVesti

Konferencija #AKTivacija AKT dani 2023“ počela u Pančevu

Konferencija #AKTivacija –„AKT dani 2023“, počela je danas, 1. juna u hotelu Tamiš u Pančevu. Ova konferencija okuplja više od 150 učesnika. Konferencija predstavlja jedinstvenu priliku za upoznavanje, razmenu iskustava i umrežavanje organizacija civilnog društva, koje deluju širom Srbije i koje su direktno ili indirektno podržane u okviru AKT projekta. Na početku prisutnima su se obratili Rihard Koli šef razvojne saradnje Ambasade Švajcarske,Snežana Mišić Mihajlovićmeđunarodna tim liderka AKT projekta, Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih Inicijativa.

Šef razvojne saradnje Ambasade Švajcarske,Rihard Koli je istakao da su u prvoj fazi AKT projekta ostvareni značajni rezultati, pre svega na lokalnom nivou. Među primerima je unapređenje rodno zasnovanog budžetiranja, povećanje broja žena u savetima mesnih zajednica, osnivanje saveta za mlade u nekoliko gradova i opština. ACT je takodje pordžao uspostavljanje mehanizama u oblasti zivotne sredine, kao sto su “zelena stolica” i tela za monitoring kvaliteta vazduha, a istovremeno su unapređene socijane usluge u određenim sredinama. Na nacionalnom nivou, žene 45+ su prepoznate u Strategiji rodne ravnopravnosti kao teško zapošljiva kategorija i izrađen je Nacrt zakona o hitnoj pomoći koji je ušao u parlamentarnu proceduru.

Međunarodna tim liderka AKT projekta, Snežana Mišić Mihajlovićistakla je Istakla je tri ključne reči tokom prve faze AKT-a: prilagođavanje, podrška i sinergija. Navela je da je direktan kontakt na terenu, brza reakcija i prilagođavanje primer dobre prakse koju se nadam nastavljamo i ubuduće. Rekla je da u dvodnevnoj AKTivaciji učesnici imati prilike da se upoznaju o regionalnim trendovima kada je u pitanju učešće građana, sa novim istraživanjima i trendovima u Srbiji, i razmene iskustava na tematskim radionicama kroz teme o mladima, ekologiji, rodnoj ravnopravnosti, socijalnoj inkluziji, mentalnom zdravlju i ljudskim pravima.

Izvršna direktorka Građanskih Inicijativa,Maja Stojanović, rekla je da u civilnom sektoru radi 7000 ljudi i da se nivo poverenja građana u rad civilnog sektora svakim danom povećava kao i da jedino udruženi i zajedničkim snagama možemo da se borimo za bolje društvo u Srbiji. Ona je istakla da tematske radionice koje su planirane nakon panela treba da doprinesu boljem povezivanju i saradnji organizacija.

Ovogodišnja #AKTivacija je posvećena upravo većoj mobilizaciji građana i utisak koji se nameće nakon što su mnogobrojni učesnici imali prilike da saslušaju vrhunske stručnjake kao predavače i paneliste konferencije je još jasniji: „Neophodno je donosioce odluka, medije još više zainteresovati, a građane uključiti u procese donošenja odluka na lokalnom nivou, raditi na poboljšanju percepcije značaja civilnog društva i međusobnom poverenju.“

Projekat “AKT-Zajedno za aktivno građansko društvo” je četvorogodišnji projekat koji podržava švajcarska Vlada, a sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske Inicijative iz Beograda. Započet u septembru 2019. godine, AKT svoju prvu fazu privodi kraju u septembru ove godine, i priprema se za narednu četvorogodišnju fazu. Cilj projekta je stvaranje i osnaživanje aktivnog građanskog društva u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou.

Do sada je kroz prvu fazu AKT projekta finansijski podržano blizu 200 organizacija iz 60 gradova širom Srbije, a direktnu korist od podržanih projekata i inicijativa je imalo više od 100.000 građana. Ukupan iznos koji je dodeljen organizacijama u okviru 13 javnih poziva je 250 miliona dinara.

Podeli