DruštvoVesti

Živanović: Pametne elektroenergetske mreže važne za sistem i potrošače

Živanović, IT ekspert u oblasti elektroenergetike kazao je da pametne elektroenergetske mreže omogućavaju prikupljanje i obradu podataka sa digitalnih mernih uređaja.  Prevashodno pametnih brojila. To omogućava da su podaci o tokovima energije pouzdaniji za analizu,. Ujedno i potrošači dobijaju preciznije podatke na osnovu kojih mogu planirati svoju potrošnju, prenosi Rtv Novi Pazar.

On je  govorio na 36. Savetovanju Srpskog nacionalnog komiteta Međunarodnog saveta za velike električne mreže (CIGRE), koje se održava na Zlatiboru.  Živanović je rekao da se prednosti za elektoenergetski sistem odnose na smanjenje gubitaka. Takođe, i da se na osnovu podataka može vršiti bolji uvid u kretanje tokova energije. Takođe, i planirati unapređenje sistema i ostvariti uštede.

“Pametne mreže omogućavaju i prikupljanje podataka o proizvodnji što je neophodno za uspostavljanje sistema obnovljivih izvora energije, prevashodno solarnih panela, ali i minihidroelektrana ili vetrogeneratora”, naveo je Živanović.

Kako je kazao, softver kompanije Nites upravo obezbeđuje podatke na osnovu kojih sistem generiše različite rezultate i omogućava operativnu stabilnost.

“Sistem definiše različite module rešenja. Prevashodno imamo sistem za daljinsko očitavanje pametnih uređaja i elemente sistema koji omogućavaju obradu podataka, Istovremeno, osiguravaju kvalitet kroz različite algoritme, odnosno analize kvaliteta, elemente za sistemsku integraciju i sinhronizaciju podataka, a sve u skladu sa međunarodnim standardima”, rekao je Živanović.

Veštačka inteligencija sveprisutna

On je naveo da je veštačka inteligencija u poslednje vreme sveprisutna u elektroenergetskom sektoru i da je integrisana u platformu “Sybil”.

“To su algoritmi mašinskog učenja, koji na osnovu podataka koji su prisutni iz pametnih elektro mreža upotpunjenih podacima o vremenskim prilikama, omogućavaju da izvršimo planiranje proizvodnje. Takođe, procenu nedostatka, simulaciju proizvodnje, predviđanje potrošnje, otkrivanje anomalija i profilisanje opterećenja. To je sve od velikog značaja za optimalno funkcionisanje elektroenergetskog sistema”, zaključio je Živanović.

IT kompanija Nites je deo međunarodne grupacije sa sedištem u Češkoj. U njenom sastavu posluju i ćerke kompanije u Nemačkoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.  Bavi se inovativnim pristupima u razvoju i implementaciji kompletnih softverskih rešenja primenljivih u sektoru energetike, telekomunikacija i komunalnih usluga.

Savetovanje CIGRE koje je na Zlatiboru ove godine počelo 22. maja i završava se danas.  Okuplja naučne i stručne delatnike, organizacije iz oblasti nauke, elektroprivrede i elektroindustrije.. Oni kroz pisane stručno-naučne radove i sveobuhvatnu stručnu raspravu daju doprinos rešavanju aktuelnih problema, a vezanih za rad i razvoj elektroenergetskog sistema.

Tokom četiri dana, u okviru plenarnih sesija studijskih komiteta, predstavljeno je 177 radova. Radovi se tiču aktuelnih tema važnih za prevazilaženje postojeće energetske krize i za razvoj elektroenergetskog i energetskog sektora. Najavljene su moguće reforme panevropskog tržišta električne energije koje je inicirano neodrživim rastom tržišnih cena električne energije.

Podeli