DruštvoVesti

UNDP konkurs za podršкu javnom sektoru u unapređenju energetske efikasnosti

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) poziva institucije i lokalne samouprave u Srbiji da se prijave na javni poziv za podršku u primeni mera energetske efikasnosti, koji je raspisan u okviru projekta “EU za Zelenu agendu u Srbiji”.

Cilj ovog poziva je da pomogne renoviranje zgrada i komunalnih sistema u javnom sektoru kako bi se smanjila potrošnja energije, korišćenje fosilnih goriva, a time i emisije gasova sa efektom staklene bašte i zagađujućih čestica, saopštio je UNDP. Na poziv mogu da se prijave institucije u nadležnosti Vlade Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodina, kao i jedinice lokalne samouprave (JLS). Za najmanje pet odabranih objekata iz javnog sektora UNDP će izraditi projektnu dokumentaciju neophodnu za renoviranje po ESCO modelu javno-privatnog partnerstva. ESCO, odnosno model ugovora o energetskih uslugama, omogućava da privatna kompanija uloži sopstvena ili kreditna sredstva u izvođenje radova kojima se smanjuje potrošnja energije u javnim objektima.

Povraćaj ulaganja i profit privatna kompanija ostvaruje na osnovu ušteda energije i budžeta koje zahvaljujući boljoj energetskoj efikasnosti renoviranog javnog objekta njen partner ostvari u dogovorenom vremenskom periodu. Prema analizama te uštede mogu iznositi i više od 50 odsto. Na taj način javni sektor ne mora da ulaže sopstvene resurse u unapređenje mera energetske efikasnosti, a nakon isteka ugovora sa ESCO kompanijom ostvaruje i finansijsku uštedu. ESCO je u Evropskoj uniji prepoznat kao način za mobilizaciju privatnog kapitala u energetskoj tranziciji i kao prilika za otvaranje novih, zelenih radnih mesta.

Zainteresovane institucije i lokalne samouprave mogu da saznaju više detalja i da se prijave na ovaj javni poziv putem internet stranice: https://zelena-agenda.euzatebe.rs/rs/konkursi . Ovaj javni poziv je raspisan u okviru projekta “EU za Zelenu agendu u Srbiji”, koji uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

Podeli