Brojni su realizovani projekti u cilju postizanja visokog stepena energetske efikasnosti ali i zaŔtite životne sredine

Smanjenju zagađenja u najvećoj meri doprineće izgradnja toplane na biomasu, te izmeÅ”tanje postojećeg postrojenja iz centra grada, zamena postojećih kotlovima na pelet u ustanovama, kakav je bio slučaj u dvorani Pendik, te poÅ”umljavanje.

Podeli
OpŔirnije