Društvo

Novopazarci, Albanci i Pešterci sačuvali su Pazar od pokolja

Sandžak – Aćif Hadžiahmetović, u narodu poznat kao Aćif – efendija, jedan je od najpoznatijih sandžačkih političara između dva svetska rata. Rođen je u Novom Pazaru, 1887. godine. Osnovnu školu i ruždiju završio je u Novom Pazaru, a u periodu od 1913. do 1920. godine školuje se u Istanbulu i na turskoj Vojnoj akademiji u Bitolju, poznatoj po tome što je na njoj studirao i turski presednik Kemal Ataturk. Nakon završetka studija stiče zvanje kapetana i, 1920. godine, vraća se u Novi Pazar.

Junaci odbrane Novog Pazara

Kao jedan od vodećih ličnosti novopazrskog kraja, Aćif Hadžiahmetović će u periodu od početka Drugog svetskog rata biti na raznim položajima: poslanik u Skupštini Kraljevine SHS i Jugoslavije, sreski načelnik, član Vakufske direkcije i Vakufsko – mearifskog sabora u Skoplju. U prvim ratnim godinama područje Sandžaka ponovo će naći u sferi interesovanjea različitih političkih grupacija i pod uticajem raznih ideoloških koncepcija. Novi Pazar, kao centar regije, već na početku tog rata, u nekoliko navrata će biti na meti četničkih napada, što će dovesti do samoorganizovanja lokalnih prvaka i formiranja Odbora za odbranu grada, na čijem čelu će se naći Aćif Hadžiahmetović.

U odlučujućim borbama sa četničkim jedinicama, koje su, u periodu od 4. oktobra do 7. decembra 1941. godine, izvršile tri napada na Novi Pazar, Hadžiahmetovićeve snage izvojevale su pobedu i odbile neprijatelja prema Raški. U tim borbama pomoć Novopazarcima pružili su Albanci pod komandom Šabana Poluže, kao i jedinice sa Peštera, iz Biševa i tutinskog kraja, pod komandom „junaka na bijelom polju“ Džemaila Koničanina.

Srčano su branili Novi Pazar

Organizovanim sistemom samozaštite, Novi Pazar je iz Drugog svetskog rata izašao bez većih ljudskih stradanja i materijalnih razaranja i šteta. U tom periodu na  Aćifa Hadžiahmetovića, kao vođu otpora, u tri navrata je pokušan atentat, ali je on sva tri puta ostao živ.

– Poluža je sa svojom brigadom otišao u Novi Pazar da brani Bošnjake od napada četnika koji su u to vrijeme činili velike represalije, pljačke, ubistva i paljevine imovine Bošnjaka. Tamo je ostao jedno vrijeme sve dok nisu četničke snage protjerali dovoljno daleko, da bi se sa svojim borcima vratio u Drenicu.

JUNAK ODBRANE NOVOG PAZARA: Šaban Poluža (1871-1945)

Nije se Novi Pazar promenio. Mi smo se promenili. Izgubili smo sve ljudske vrednosti u ovom teškom vremenu. Zaboravili smo na sandžačke junake. Nastupila je ogromna pauza. Čaršija se ponovo zagleda u kartu Hadžiahmetovića, Poluže, Dace, Zvizdića, Praševića, Koničanina, braće Drešević, Kadrovića, Mukovića,Bošnjovića…

Vodili su beskrajne razgovore, istražujući i objašnjavajući, što ih je sve više činilo herojima.

Pričali su o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Posebno o budućnosti.Mula Jakup Kadrović zaslužuje sve počasti, kako on tako njegovo 15 koljeno.

Nesledili su očevu lepotu, ali bili su hrabriji, uporniji, srčaniji…

Ćamil se plašio  samo za sandžački  živalj. Branio je svoju zemlju i narod.

Hasan Zvizdić je bio tokom Drugog svetskog rata komandant odreda Muslimanske milicije iz Sjenice, te glavni trgovac stoke u regionu koji je zavisio od stočarstva – zbog čega je njegov uticaj u Sandžaku bio snažan.

Ahmet ef. Daca spada u red najvećih sinova Sandžaka, jer je u toku Drugog svetskog rata bio među prvim u odbrani Novog Pazara od četnika Draže Mihailovića.

Svedoče sandžački istoričari, profesori, pisci, akademici…

Binasa Makićević

Podeli