DruštvoVesti

U program „Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana“ uključena i Raška

I opština Raška uključena je u program „Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana“, koji finansira Vlada Švajcarske, a sprovodi  organizacija HELVETAS. U okviru programa planirana je realizacija lokalnog programa za finansiranje malih projekata identifikovanih kroz učešće građana – „Udružimo se“.

Lokalni program za uključivanje građana podrazumeva sufinansiranje projekata od javnog interesa koji direktno utiču na rešavanje dela problema lokalnih zajednica. Pravo učešća će imati neformalne grupe građana i građanki sačinjene od najmanje 15 poreskih obveznika, okupljenih oko podnetog predloga projekta. Opština Raška već realizuje aktivnosti kako bi građani informisali o budućem konkursu I razmislili o potencijalnim idejama, koji bi mogle da realizuju.

Urađene pojedinačne fokus grupe su od velikog značaja, jer će građani dobiti sve informacije vezane za program, čiji će konkurs dočekati spremno.

Iz opštine Raška pozivaju sve zainteresovane sugrađane i sugrađanke da predlozima i sugestijama direktno doprinesu kreiranju Lokalnog programa za uključivanje građana. Zainteresovana lica se mogu obratiti lokalnom koordinatoru projekta, Đorđu Radoičiću, svakog radnog dana od 10-14 časova, u zgradi Opštinske uprave Opštine Raška, ul. Predraga Vilimonovića br.1 (kancelarija br. 21, na spratu, s leve strane) ili slati predloge i sugestije mejlom na sledeću adresu: djordje.radoicic@raska.gov.rs.

Rok za obraćanje/slanje predloga i sugestija je 28.4.2023. godine.

U ovom porgramu  učestvuje 15 gradova i opština. Za realizaciju projekata, koje će predložiti građani Raške izdvojeno je 2.475.000,00 hiljada dinara. Million ipo dinara biće obezbeđeno iz budžeta opštine Raška, a ostala sredstva u iznosu od 975.000, dinara obeđena su u okviru programa “Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana”, koji sprovodi organizacija Helvetas, a finansira Vlada Švajcarske.

Podeli