RegionVesti

Preminuo akademik Senahid Halilović, autor “Pravopisa bosanskoga jezika“

Senahid Halilović, član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i redovni profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, preminuo je u ponedjeljak, 24. aprila, u 66. godini.

Informacije o komemoraciji i dženazi biće objavljene naknadno, saopšteno je iz Slavističkog komiteta Bosne i Hercegovine.

Akademik Senahid Halilović je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Već 1991. godine objavljuje knjigu “Bosanski jezik“, prvu knjigu u kojoj je progovoreno o posebnostima bosanskog jezika kao ravnopravnog idioma hrvatskom i srpskom jeziku. Nakon ove knjige koja je srušila barijere na putu afirmacije bosanskog jezika i nakon početka rata, Halilović pristupa izradi kapitalnog djela: “Pravopisa bosanskoga jezika“. Iako rađen u teškim uslovima u ratnom Sarajevu i bez podrške adekvatnog tima, pravopis objavljen 1996. godine postaje temelj standardizacije bosanskog jezika.

U godinama koje slijede Halilović nastavlja s presudnim doprinosom standardizaciji bosanskog jezika, prvo kao koautor “Gramatike bosanskoga jezika“, a zatim i “Rječnika bosanskoga jezika“. Konačno, doprinos standardizaciji bosanskog jezika Halilović zaokružuje 2017. godine drugim izdanjem “Pravopisa bosanskoga jezika“, koje je objavljeno i kao besplatna mobilna aplikacija koju je preuzelo više od 30.000 ljudi.

-Senahid Halilović dao presudan doprinos obrazovanju stručnih i naučnih kadrova-

Karijeru je započeo na Institutu za jezik u Sarajevu, da bi zatim na Filozofskom fakultetu u Sarajevu proveo 30 godina i dao presudan doprinos obrazovanju stručnih i naučnih kadrova u oblasti bosnistike: nastavnika i profesora bosanskog jezika te lingvista bosnista.

Proteklih decenija akademik Halilović dao je i ključni doprinos otvaranju BiH i Sarajeva kao njenog centra u oblastiti filologije: aktivnošću na povratku ANUBiH-a u projekt “Općeslavenski lingvistički atlas“ (2004–2005); rukovođenjem Microsoftovim projektom prevođenja računarske terminologije s engleskog na bosanski (2006–2007); zasnivanjem Slavističkog komiteta (2008), koji je iste godine primljen u Međunarodni slavistički komitet, svjetsku zajednicu slavističkih udruženja; uključivanjem Bosne i Hercegovine u Evropski lingvistički atlas (2010).

Pod rukovodstvom akademika Halilovića u Slavističkom komitetu BiH objavljeno je nekoliko desetina knjiga, među kojima se ističe “Bosanskohercegovački lingvistički atlas“, čiju je izradu vodio. Za ovo kapitalno djelo, prvo ove vrste u regionu, dobio je i posebno priznanje Univerziteta u Sarajevu.

Akademik Halilović objavio je 18 knjiga štampanih u više od 100.000 primjeraka, te više od 100 naučnih i stručnih radova. Član Akademije nauka i umjetnosti BiH postao je 2019. godine.

Senahid Halilović rođen je 25. marta 1958. godine u Tuholju kod Kladnja.

Anadolu Agency

Podeli