Član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine