BNV: Opština Sjenica da prestane sa diskriminacijom Bošnjaka

Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti izrekla je mjeru opomene Opštini Sjenica zbog nepostupanja po preporuci Povjerenice i naložila da u roku od 30 dana uzme u razmatanje prijedloge Bošnjačkog nacionalnog vijeća kada su u pitanju izmjene članova školskog odbora u osnovnim školama „12. decembar“ i „Jovan Jovanović Zmaj“ kao i gimnaziji „Jezdimir Lović“.

Kako se navodi u saopštenju za javnost, povjerenica za zaštitu ravnopravnosti je ranije svojim rješenjem utvrdila da je Opština Sjenica povrijedila odredbe čl.6 i 24 Zakona o diskriminacije i diskriminisala Bošnjake
na način da prilikom imenovanja članova školskih odbora nije uzela u obzir prijedloge Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

”Kako Skupština opštine Sjenica nije postupila po datim preporukama Povjerenica je izrekla opomenu kojom se nalaže da u roku od 30 dana svojom odlukom u skladu sa mzakonom otkloni nastalu diskriminaciju učinjenu prema bošnjačkom narodu u Sandžaku” poručuju iz BNV.

 

Podeli