PolitikaVesti

Sednica Skupštine još uvek u toku, usvojen završni račun budžeta

Sednica Skupštine grada Novog Pazara koja je počela oko 10h još uvek je u toku. Početak sednice je obeležila duga rasprava o dopuni dnevnog reda od strane opozicije koje je trajalo više od dva sata.

Skupština Novog Pazara usvojila je završni račun budžeta za 2020. godinu i konsolidovane finansijske izveštaje za tu godinu.
U završnom računu prikazano je da se tokom 2020. godine u gradsku kasu ukupno slilo nešto više od 2,9 milijardi dinara, odnosno 97,6 odsto od planiranih prihoda.

Rashodi su iznosili preko tri milijarde, što je oko 97 odsto od toga koliko je bilo planirano u budžetu.

“Svi ovi podaci ukazuju na to da postoji pozitivan finasijski rezultat na nivou Grada. Finansijski izveštaj Grada Novog Pazara na dan 31.12.2020. godine je istinit i objektivan po svim materijalno značajnim pitanjima i da su rezultati poslovanja i tokovi gotovine u skladu sa Međunarodnim standardima finasijskog izveštavanja. Završni račun je dokument uz budžet ,najvažniji koji grad usvaja”, rekao je izvestilac po ovoj tački dnevnog reda ispred gradskog odeljenja za finansije Senad Melajac.

Odbornici lokalnog parlamenta raspravljaće i o planovima i programima rada javnih ustanova u ovoj godini, o kadrovskim promena u upravnim i nadzornim odborima pojedinih ustanova i preduzeća, kao i skupštinskim telima.

Dnevni red ima 35 tačaka, a jedna od njih je i odluka o imenovanju predsednika i članova Gradske izborne komisije.

Podeli