DruštvoVesti

NSZ: Raspisani javni pozivi i konkursi za 2022. godinu

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 12 javnih poziva, odnosno konkursa, putem kojih će uz direktnu finansijsku podršku, kroz različite mere aktivne politike zapošljavanja biti uključeni poslodavci i nezaposlena lica, a sve u cilju podsticanja zapošljavanju i smanjenja nezaposlenosti.

Kako je za RTV  Novi Pazar kazala PR Nacionale službe za zapoščjavanje, Filijale Novi Pazar Aida Bojadžić, kao i u prethodnom periodu, u programe će se prioritetno uključivati lica iz kategorije teže zapošljivih.

’’Ovde pre svega mislimo na mlade do 30 godina života, bez završeneog srednjeg obrazovanja, stariji prko 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposlena lica, korisnici novčane socijalne pomoći i lica u stvatusu viška nezaposlenih’’ kazala  je ona.

Cilj je i ekonomsko osnaživanje privatnog sektora, pa će se finansijska sredstva prioritetno odobravati poslodavcima iz tog sektora, objašnjava Bojadžić.

’’ Ono što želimo da istaknemo je to, da su u odnosu na prošlu godinu povećani  pojedinačni iznosi sredstava za određene programe. Ovde prvenstveno mislimo na iznose opredeljenih sredstava za pokretanje sopstvenog biznisa (300.000 din.), zatim za inose koji se isplaćuju licima po program Stručne prakse, ali i kod programa za obuke koji su namenjeni poslodavcima’’ kaže Bojadžić.

Ona posebno ističe da je ove godine nezaposlenim licima omogućeno da na lak i efikasan način obave  on line obuku “Put do uspešnog preduzetnika”, kroz platformu koja je posebno kreirana za njih. Inače, ova obuka je uslov da bi nezaposle lica mogla  da konkurišu za program koji je namenjen pokretanju biznisa. Olakšano je i podnošenje zahteva.

’’Ono što predstavlja olakšavajuću okolnost jeste da se ove godine zahtevi za programe mogu podnositi i elektronskim putem, za sve korisnike naših usluga, koji žele da koriste ovaj vid komunikacije sa NSZ.

Poseban set programa koje nudi NSZ, tiču se Dodatnog obrazovanja i obuka za nezaposlena lica. Tu prevashodno mislim na Program stručne prakse, progam sticanja praktičnih znanja, kao i Programe pripravnistva, koji su namenjeni mladim ljudima do navršenih 30 god. zivota, sa završenim srednjim i visokim obrazovanjem’’ ističe ona.

I ove godine jedan od priroteta je zapošljavanje osoba sa invalididtetom.

’’Vrlo je važno da naglasimo, da NSZ u okviru svojih finasijskih podsticaja, nudi posebne programe namenjene zapošljavanju osoba sa invaliditetom i ovi programi su aktivni tokom cele kalendarske godine. Mi ove godine imamo u planu da idemo sa još većim  brojčanim obuhvatom lica koja će biti uključena u ove finansijske programe, tako da očekujemo da ćemo preko 600 lica uključititi kroz različite programe i time stvoriti mogućnost da lica dođu do stalnog zaposlenja. Ovu priliku koristim da pozovem poslodavce i tražioce zaposlenja, da posete neposredno prostorije filijale NSZ, gde će od strane savetnika i stručnih saradnika dobiti kompletne informacije o aktuelnim javnim pozivima, da posete zvanični sajt NSZ (nsz.gov.rs), a informacije mogu dobiti i putem nedeljne publikacije “Poslovi”, kao i putem zvanične stranice na društvenoj mrezi LinkedIn’’ poručila je Bojadžić.

Podsećamo, za ove javne pozive, putem kojih će kroz direktnu finansijksu podršku biti uključeno 20.165 nezaposlenih lica, od kojih 2.285 osoba sa invaliditetom, opredeljno je više od 6.5 miliona dinara.

Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otovren do 31. marta, a rok za podnošenje zahteva potencijalnih izvođača javnih radova ističe 15. sledećg meseca.

Večina pomenutih javnih poziva biće otvorena do 30. novembra, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar tekuće godine.

 

Senada Kalić

Podeli