Rekonstrukcija platoa Srđana Aleksića

Plato Srđana  Aleksića dobiće potpuno lepši izgled. Direktor Zavoda za urbanizam Suat Ljajić kaže da je taj prostor neuređen, da su ploče bile dotrajale i zimi klizave, kao i da je plato bio uzurpiran terasama. U planu je novo ozelenjavanje, te će breze, koje su šumsko drveće biti zamenjene katalpama, koje su pogodne za grad.

Direktor Zavoda za urbanizam Suat Ljajić  kaže da je idejnim rešenjem uređenja trga “Srđana Aleksića” predviđeno da ovaj deo grada grad bude sređeniji,prijatniji za boravak građana, ali i bezbedniji za kretanje. Ljajić  kaže da će kamen, koji je ovde  bio postavljen biti  zamenjen  savremenim materijalima, odnosno granitnim pločama. Ljajić dodaje da je ovaj prostor bio uzurpiran terasama.

“Idejnim rešenjem uređenja platoa je predviđeno novo ozeljenjavanje i ukrašavanje gradskim drvećem. Pored lipa, koje nisu posečene, biće zasađene i tri katalpe, a ima prostora i za novo ozelenjavanje.  Plato je bio neuređen, ploče dotrajale i zimi klizave, prostor je bio uzurpiran terasama. Sada će biti popločan savremenim granitom različitih boja, a terase će biti uklonjene. Biće veći prostor, novi, moderniji i funkcionalniji koji će koristiti građanima”, kazao je Ljajić.

Odluka o seči  drveća doneta na predlog stručnjaka iz JKP “Gradska čistoća” i jedan od razloga za to je i što kako ističe Ljajić “breze nisu pogodne za gradsko jezgro, jer se radi o šumskom drveću”.

Uređenje platoa “Srđana Aleksića” koštaće preko 21 milion dinara.

Predviđeno je da  se  1900 kvadrata platoa poploča. U ovom delu grada biće postavljeno i pet led svetiljki.

Revitalizacija pečurke nije  obuhvaćena ovim projektom, ali će se u budućnosti i ona sanirati.

 

 

Podeli