ODRŽANA OPĆINSKA TAKMIČENJA IZ BOSANSKOG JEZIKA

Bošnjačko nacionalno vijeće je u subotu 6. aprila 2019. godine organizovalo općinska takmičenja iz bosanskoga jezika za učenike petog, šestog, sedmog i osmog razreda, za školsku 2018/2019. godinu u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu.

Domaćin takmičenja u Novom Pazaru bila je Osnovna škola “Avdo Međedović“ u Novom Pazaru, u Sjenici Osnovna škola „Svetozar Marković“, a u Tutinu Osnovna škola „Rifat Burdžović Tršo“.

Kao i ranijih godina takmičenje iz bosanskoga jezika imalo je za cilj da afirmiše najkvalitetnije rezultate u nastavi bosanskoga jezika, da podstakne učenike na sticanje trajnijih lingvističkih znanja o maternjem jeziku, kao i da razvije saznanje o značaju književnog jezika i jezičke kulture.

Rezultati sa općinskog takmičenja odredit će učenike koji će se takmičiti na Republičkom takmičenju.

Na takmičenju je učestvovalo ukupno 314 učenika petog, šestog, sedmog i osmog razreda i to iz Novog Pazara 180 učenika, Tutina 58 i Sjenice 76.

Republičko takmičenje iz bosanskog jezika i jezičke kulture će biti održano 26. maja 2019. godine, a njegov domaćin je Osnovna škola “Avdo Međedović“ u Novom Pazaru.

Od 2016. godine, takmičenje iz bosanskog jezika, nalazi se u zvaničnom kalendaru takmičenja i smotri Ministarstva prosvjete Republike Srbije.

Izvor: BNV

Podeli