stanovi

EkonomijaVesti

Pomoć majkama za kupovinu prve nekretnine

Nova uredba je taksativno nabrojala sve dokaze koji su neophodni da se dostave. Prvi uslov je da je majka dobila dete nakon 1. januara 2022. godine, da prvi put stiče u svojinu stan ili kuću, da nije imala vlasništvo nad stanom ili kućom na teritoriji Srbije, da njen bračni ili vanbračni partner ne poseduje stan ili kuću, ne poseduje na osnovu zajedničke imovine, imovine koja je stečena tokom trajanja braka, da prodavac bude upisani vlasnik nepokretnosti.

Podeli
Opširnije