“Novi Pazar za nove poslove”

U okviru Javnog poziva za samozapošljavanje dodeljuje se 15 subvencija u vidu opreme za započinjanje sopstvenog biznisa u iznosu od 3000 evra, odnosno 2400 bez PDV-a. Pravo na dodelu subvencija za samozapošljavanje, uz edukaciju i mentorstvo, imaju nezaposlena lica iz kategorija teže zapošljivih, koja imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Pazara, u skladu sa Listom prioriteta nezaposlenih lica iz teže zapošljivih grupa, za podršku kroz edukaciju, mentorstvo i dodelu subvencija za samozapošljavanje.

Podeli
Opširnije