grantovi

DruĆĄtvoVesti

Novi Pazar za inovativna reĆĄenja u zapoĆĄljavanju

Projekat  “Novi Pazar za inovativna reĆĄenja u zapoĆĄljavanju”, implementira Grad a finansira Ministarstvo za rad, zapoĆĄljavanje, boračka i socijalna pitanja. Danas su potpisani ugovori sa korisnicima koji su ispunili uslove konkursa za dodelu sredstava za otpočinjanje sopstvenog biznisa i za socijalna preduzeća.Danas je uručeno ukupno 14 ugovora.

Podeli
OpĆĄirnije
DruĆĄtvoVesti

“Novi Pazar za nove poslove”

U okviru Javnog poziva za samozapoĆĄljavanje dodeljuje se 15 subvencija u vidu opreme za započinjanje sopstvenog biznisa u iznosu od 3000 evra, odnosno 2400 bez PDV-a. Pravo na dodelu subvencija za samozapoĆĄljavanje, uz edukaciju i mentorstvo, imaju nezaposlena lica iz kategorija teĆŸe zapoĆĄljivih, koja imaju prebivaliĆĄte na teritoriji Grada Novog Pazara, u skladu sa Listom prioriteta nezaposlenih lica iz teĆŸe zapoĆĄljivih grupa, za podrĆĄku kroz edukaciju, mentorstvo i dodelu subvencija za samozapoĆĄljavanje.

Podeli
OpĆĄirnije