DruštvoVesti

Milosavac: Na džephani se sada radi samo na njenoj konzervaciji

Poslednjih dana na društvenim mrežama pojavili su se snimci sa rekonstrukcije severnog bedema novopazarske tvrđave, gde se kritikuje način izvođenja radova. Zapravo, na snimcima se vidi kako radnici koriste macolu kao alat za rad. Šef gradilišta iz firme Koto Stefan Milosavac objašnjava da j eto uobičajen alat, koji se korsti kod uklanjanja cemetnog dela izmeđa kamena.

“Što se tiče korišćenja macole, to je uobičajen alat koji se koristi za ovakve stvari. Tim velikim čekićem da bi ljudi shvatili je demontiran deo cementnog zida, koji je inače nedozvoljen u gradnji u ovakvim objektima, zato što pravi štetu samih zidova zbog svoje čvrstine. Što se tiče izvođenja samih radova, sve se odvija u toku i prema projektu, tako da mislim da neće biti problema sa rokovima”, rekao Milosavac
On je prokomentarisao i snimke koji se poslednjih dana vrte po društvenim mrežama, a u kojima se komentarišu radovi na rekonstrukciji severnog dela bedema.

“Meni je to stvarno degutantno da komentarišem njihove komentare, zato što i ne znam ko su ljudi, pitanje koliko su stručni, a ovo su neki načini i tehnike koji se oduvek primenjuju na ovakvim objektima. Tako da svako podrivanje ne znam čemu služi”, dodao je Milosavac.

U toku je prva faza radova na sanaciji severnog dela bedema

“Pri kraju smo radova na Severnoj tabuji, ona je obuhvatala konzervaciju i restauraciju arheoloških ostataka, barutane i kule džephane. Što se tiče radova, u prvoj fazi oni obuhvataju samostabilizaciju postojećih objekata, tako da to je ono što obuhvata prva faza. Trebalo bi da traju oko tri nedelje”, kaže Milosavac.

U ovoj fazi neće biti izgradnja džephane, odnosno rekonstrukcije same kule.

“Da bi ljudima bilo jasno da detaljnije objasnim, prva faza obuhvata samu njenu konzervaciju i stabilizaciju objekta kule džephane. Znači, ostaje u istim dimenzijama kao što je zatečena, samo se stabilizuju zidovi i na taj način se konzervira objekat.po projektu se staje u njenoj zatečenoj visini. Što se tiče južne tabije, svi projekti se izvode prema projektu Republičkog zavoda za zaštitu spomenika.
Po projektu je predviđena uklanjenjo svih destabilizovanih i rastrešenih delova zidova. To je ono što možete da zateknete gde su skinuta lica samog zida. Što se tiče jezgra, ona se čisti do zdravog i na taj način se osposobljava za dalje zidanje. Što se tiče veze između spoljašnjeg lica zida i jezgra, ona se ostvore ugradnjom prohrumskih hankera, koji su inače izrađeni od kiselootpornih čelika, tako da je obezbeđena njihova dugotrajnost. Same pukotine koje se nalaze vertikalno u zidovima se saniraju procesom injektiranja. Za sada nemamo nikakvih problema niti nepredviđenih radova i mislim da će u roku da se završi radovI”, kaže Milosavac.

On dodaje da je južna tabija bezistana bila u lošem stanju.

“Sama spoljašnost svih blokova od erozije i svega je bila dosta devastirana. Zato se svi ti blokovi skidaju, dorađuju se i onda se vraćaju. Zdravi na taj način se postiže autentičan izgled samog bedema. Radimo već 35 dana, ra dadovi traju 120”, rekao je Milosavac.

Podeli