EkonomijaVesti

Sve o samostalnom dolasku do penzije

 Koliko iznosi doprinos za samostalno uplaćivanje penzije

Ako niste sigurni da li ćete imati minimum staža za penziju, ili  želite da u starosti imate veće prihode, doprinose možete uplaćivati i sami. Naime, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje to omogućava na osnovu člana 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Međutim, sa inflacijom, i ove osnovice za uplatu doprinosa rastu pa su od januara 2024. godine u odnosu na prethodni period više za 14,6 odsto (zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnoj godini). Ipak, najniža stopa uplate i dalje je ostala pristupačna. Stopa doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje je 24 posto od osnovice, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 9.634,32 do 137.632,80 dinara.

Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za PIO

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa, u skladu sa članom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Podatak o najvišoj osnovici (petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene za period X/2022 – IX/2023), objavljen je u “Sl. glasniku RS”, br. 115/23 i primenjuje se od 01.01.2024. godine.

Najviša mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznosi 573.470 dinara.

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za PIO

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, u skladu sa članom 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, čini iznos od 35 posto prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Podatak o najnižoj osnovici (35 posto prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene za period X/2022 – IX/2023), objavljen je u “Službenom glasniku RS”, br. 115/23 i primenjuje se od 01.01.2024. godine. Najniža mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznosi 40.143 dinara.

IZVOR: MONDO /GORAN SIVAČKI

Podeli