DruštvoVesti

Održana javna rasprava za Budžetska sredstva za zaštitu  životne sredine

Javna rasprava o zaštiti životne sredine održana je danas u Novom Pazaru. Svi građani koji su zainteresovani za ovu temu imali su priliku da daju svoje sugestije i predloge o korišćenju Budžetskih sredstava, planiranih za oblast zaštite životne sredine u tekućoj godini.

U toku je izrada plana korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za tekuću godinu, za grad Novi Pazar. Rukovodilac odeljenja za zaštitu životne sredine Ivan Milanović, rekao je za RTV Novi Pazar da je nacrt programa objavljen na sajtu lokalne samouprave i da zainteresovani građani i organizacije imaju još nekoliko dana da predlože izmene i dopune tog dokumenta.

“Nacrt Programa se neće u mnogome razlikovati od prošlogodišnjeg programa. Biće uvećani samo iznosi sredstava koji su planirani za pojedine aktivnosti. To je posao koji se svake godine radi. Ministarstvo za zaštitu životne sredine je propisalo jedan obrazac gde postoje definisane aktivnosti za koje je potrebno utrošiti sredstva. Nakon ovog nacrta, koji će danas biti prezentovan javnosti, mi ćemo konačnu verziju odnosno predlog uputiti našem gradskom veću grada Novog Pazara. Kada se on usvoji, poslaćemo predlog na saglasnost kod Ministarstva za zaštitu životne sredine. Nadamo se da će taj predlog da dobije u skoro vreme saglasnost i da ćemo moći da pristupimo realizaciji tog programa, odnosno utrošku sredstava za sve planirane aktivnosti”, kazao je Milanović.

Na nacrt Programa korišćenja Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Novog Pazara, kojim je planirano 20 miliona dinara za realizaciju 19 mera, nije stigao niti jedan predlog izmena i dopuna od strane zainteresovano javnosti i organizacija.

Alma Ademović

 

Podeli