DruštvoVesti

Grad Novi Pazar jedini u Srbiji podneo izveštaj o realizaciji medijskih projekata

Gradsko veće Grada Novog Pazara objavilo je sveobuhvatni izveštaj o sprovođenju Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2022. i 2023. godinu. Grad Novi Pazar je jedini u Srbiji pored Ministrstva informisanja i telekomunikacija koji priprema i objavljuje izveštaj o sprovođenju Konkursa.
U objavljenom dokumenta urađena je analiza svih projekata koji su podržani na Konkursu uz navođenje postignutih rezultata, ciljeva, kao i detalja oko usvjanja finansijskih i narativnih izveštaja. Stručna služba grada pregledala je sve podnete izveštaje, dostavljene medijske sadržaje, kao i izvršila kontrolu finansijske dokumnetacije koju su podosiocu podržanih projekata dostavili.
Sredstva iz budžeta Grada Novog Pazara su, u skladu sa uslovima konkursa, raspoređena za ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja građana Novog Pazara, dok su svi projekti su, na predlog Komisije, podržani manjim od traženog iznosa sredstava, a većina projekata je realizovana preko dve platforme, stoji, između ostalog u zaključku objavljenog izveštaja.
Grad Novi Pazar je jedina lokalna samouprava koja je uspostavila praksu izrade sveobuhvatnog izveštaja o medijskom sufinansiranju, gde građani kao i zainteresovana javnost na jednom mestu mogu naći sve važne informacije o utrošku sredstava za potrebe medijskog sufinansiranja.

Podeli