DruštvoVesti

I studentski parlament DUNP-a odgovara na navode sindikata

Povodom navoda sadržanim u saopštenju za medije, koje je objavio Granski sindikat ”Nezavisnost” , koji, kako navode iz Studentskog parlamenta, čini nekolicina zapošljenih iz reda nastavnika i administrativnog osoblja, a u kojem se navodi sledeće:

‘U svemu ovome, nikako ne možemo da zaobiđemo ni ulogu Studentskog parlamenta DUNP-a, koji je sa svim ovim događajima na Univerzitetu upoznat, s obzirom da ima svoje predstavnike u organima Univerziteta u kojima imaju i pravo glasa. Međutim, predstavnici Studentskog parlamenta u organima DUNP-a nikada nisu reagovali niti digli svoj glas protiv ovakvog stanja na Univerzitetu. Nikada ih nisu zanimala ni dramatična obraćanja nekih nastavnika organima u kojima sede, niti su ikada pokrenuli bilo kakvu raspravu o svemu tome. Primetno je i to, da se na Univerzitetu, na razne poslove, zapošljavaju studenti koji su nekada bili angažovani upravo kao predstavnici Studentskog parlamenta, a neki od njih su zaposleni a da još nisu završili fakultet.Postoje informacije i o zapošljavanju i rođaka nekih od njih. Pitanje je da li su studenti DUNP-a, upoznati sa ovako štetnim delovanjem njihovih “predstavnika“.Ako do sada i nisu bili obavešteni, ovo saopštenje je prilika za to’

Studentski parlament Državnog univerziteta u Novom Pazaru kao jedini legitimni i legalni predstavnički organ studenata na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru odgovara da ”Prema Zakonu o studentskom organizovanju (Službeni glasnik RS, broj 67 od 2. jula 2021. god) predstavnici studenata su zastupljeni sa 20% u stručnim organima i telima univerziteta i imaju pravo glasa kada se odlučuje o pitanjima u vezi sa studentskim pravima i studentskim standardom. Kada su u pitanju navodi da SPDUNP ”ne diže svoj glas”, SPDUNP se bavi studentskim pitanjima koja su od važnosti za studente i neće se uključivati u obračune profesora sa upravom Univerziteta”

Dodaju da studenti pokreću raspravu u oblastima koje se tiču studentskih prava i studentskog standarda, o č3mu, ističu, svedoči broj rokova i raspored koji je definisao ”Akademski kalendar 2024”, najjeftinija školarina u zemlji i u regionu, najniža visina svih taksi, članstvo u krovnoj studentskoj organizaciji – SKONUS, mogućnost korigovanja rasporeda ispita i predavanja, evaluacija nastavnog procesa gde studenti kroz anonimne ankete mogu da ocene rad nastavnika i nastavnog procesa i druge pogodnosti koje su retkost na drugim Univerzitetima.

”Kada su u pitanju bivši članovi Studentskog parlamenta, koji su sada angažovani na DUNP-u, njihov kvalitetan rad je prepoznat od strane uprave Univerziteta isključivo na osnovu njihovih aktivnosti i vrednog rada po pitanju predstavljanja Univerziteta kroz različite projekte koji su visoko vrednovani i mimo granica naše zemlje, te njihov angažman predstavlja svojevrstan vid stimulacije za još bolji karijerni napredak” navodi se u saopštenju SPDUNP.

Dalje ističu da Studentski parlament organizuje različite vrste projekata, među kojima su studentski kongresi, takmičenja, događaji humanitarnog karaktera, druženja zabavnog karaktera i dr. kao sastavni deo studentskog standarda, projekti namenjeni studentima, koji žele da se relaksiraju od svakodnevnih studentskih aktivnosti i ostvare se u polju društvenog aktivizma, a oni koji to ne žele nisu ničim oštećeni.

Studentski aktivizam prepoznat je, ističu u saopštenju, kroz Zakon o visokom obrazovanju, Statut DUNP-a i Pravilnik o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenta DUNP-a, na osnovu kojih se učešće u vannastavnim aktivnostima može nagrađivati (dodeljivanjem dodatnih ESPB bodova).

”O ”štetnom delovanju” Studentskog parlamenta najbolje govore brojni projekti realizovani u proteklim godinama, koji su izrazito podigli standard mladih ljudi u ovom gradu, o čemu govore brojna priznanja državnih i drugih institucija, organizacija iz oblasti društvenog aktivizma i dr. Kao štetno delovanje vidimo pokušaj da se među studentima širi negativna energija i negativan stav prema članovima Studentskog parlamenta Državnog univerziteta u Novom Pazaru i pokušaj da se latentno nipodaštava rad Studentskog parlamenta i pozitivni rezultati koje ostvaruje u cilju podizanja ugleda studenata DUNP-a na svim nivoima. Uzburkavanje javnosti može kao posledicu imati stvaranje negativnog imidža u očima mladih ljudi, budućih studenata ovog Univerziteta” zaključuju u saopštenju iz Studenstkog parlamenta Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

Podeli