DruštvoRegionVesti

Podgorica: Diskusija o položaju Bošnjaka u regionu

U Podgorici je realizovan projekat “Bošnjački nacionalni identitet početkom XXI vijeka” u sklopu kojeg je upriličena diskusija na temu “Uloga i značaj Bošnjaka u regionu Zapadnog Balkana” na kojoj je prisustvao i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Kreator i organizator projekta je doktorant Univerziteta u Sarajevu i predstavnik Bošnjačkog vijeća Crne Gore Sead Šahman. Predavanja su održali Šaćir Filandra sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Admir Lisica, doktorant na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Podeli