DruštvoVesti

Upravljanje otpadom kroz prekograničnu saradnju

U okviru projekta prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore između Novog Pazara i Mojkovca, u Novom Pazaru održana je prva od osam planiranih radionica. Cilj projekta BEST – Saradnja u upravljanju otpadom je održiva životna sredina i podizanje svesti građana o značaju upravljanja otpadom. Osim Mojkovca i Novog Pazara benefite kroz ovaj projekat će imati i opštine Tutin, Bijelo Polje i Kolašin.

Kroz međusobnu saradnju Novi Pazar i Mojkovac dobiće 2000 kanti za sortiranje ambalažnog otpada. 1500 kanti stiže u Novi Pazar, 500 u Mojkovac. Za tu crnogorsku opštinu ovo je prvi projekat prekograničlne saradnje u oblasti upravljanja otpadom. Prema rečima potpredsednika opštine Mojkovac Ivana Ašanina, IPA projekti  Evropske unije su dobrodošli na ovim prostorima.

Sa zadovoljstvom mogu reći da upravo Mojkovac u Crnoj Gori i Novi Pazar sa ovim projektom otvaraju vrata poglavljima koji su vezani za reciklažu i rešavanje komunalnog otpada”, kaže potpredsednik opštine Mojkovac za investicije i razvoj Ivan Ašanin.

Ovo je samo jedan u nizu projekata koji Javnog komunalnog preduzeća ”Gradska Čistoća” u Novom Pazaru sprovodi poslednjih nekoliko godina. Očekuje se da tri veća naselja budu pokrivena kantama za reciklabilni otpad. A najbolje upravljanje otpadom je, pored ostalog – prema rečima projekt menadžera Suada Ljajića –  i prilika za uspostavljanje međusobne saradnje.

”Mi smo već počeli podelu posuda, odnosno kanti od 120 litara za primarnu selekciju ( plava i žuta kanta). To je bilo u saradnji sa kompanijom EKO star pak, ovaj put sa Naledom. Danas se završava nabavka, a za izbor dobavljača biće presudni najbolja cena i kvalitet posude. Sa ovih 1500 i predhodnih isto toliko kanti, moćićemo da pokrijemo tri veća naselja u Novom Pazaru” , izjavio je projekt menadžer Suad Ljajić.

U cilju poboljšanja primarne selekcija i upravljanja ambalažnim otpadom projekat sprovodi organizacija NALED iz Srbije u saradnji sa Centrom za ekotoksikološka ispitivanja iz Crne Gore.

”Pored infrastrukture radimo i na podizanju svesti ljudi u komunalnim preduzećima u regionu i podizanju svesti građana, jer je to način da primarna selekcija u potpunosti zaživi. Pored ovoga rade se i određena dokumenta kako bi ceo sistem upravljanja otpadom bio pokriven i regulatornim dokumentima. Za Novi Pazar se izrađuje analiza upravljanja staklenim ambalažnim otpadom, jer ostala dokumenta ima. Ostala dokumenta koja se izrađuju tiču se cirkularne ekonomije i uspostavljanja sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Crnoj Gori”, rekla je menadžer za regulatornu reformu u NALED-u Sanja Knežević Mitrović.

Kroz projekat koji sprovode organizacije NALED u Srbiji i CETI u Crnoj Gori, uz finansijsku podršku IPA 2 Programa prekogranične saradnje, osim Novog Pazara i Mojkovca, benefite će imati i opštine Tutin, Bijelo Polje i Kolašin.

 

Podeli