DruštvoVesti

Kvalitet vazduha u Novom Pazaru danas dobar

Kvalitet vazduha u Novom Pazaru bio je danas u granicama optimalnih vrednosti, kategorizovan kao dobar. To međutim, nije uvek slučaj. Instaliranjem automatske stanice, podaci o kvalitetu vazduha dostupni su svim građanima. Na taj način omogućeno je i praćenje rezultata preduzetih mera u cilju smanjenja zagađivača vazduha. Izrada Plana kvaliteta vazduha, koja je u toku, dodatno će doprineti efikasnijem rešavanju problema, najavljuju iz Odeljenja za zaštitu životne sredine Gradske uprave Novi Pazar.

Automatska stanica za merenje kvaliteta vazduha na Rekreacionom centru u Novom Pazaru postavljena je pre skoro 4 godine, tačnije 8.02.2020. godine. Osim što su putem sajta državne Agencije za zaštitu životne sredine, podaci o kvalitetu vazduha poslednje četiri godine dostupni svim građanima, instaliranje ove automatske stanice uslovilo je i početak rešavanja problema – kažu nadležni.

Rastko Arsenijević iz Odeljenja za zaštitu životne sredine u Novom Pazaru kaže da je za to vreme realizovano niz mera koje su dale pozitivne rezultate.

”Intenzivirana je izgradnja obilazne saobraćajnice, gasifikacija, zasađeno je preko 40 hiljada stabala, izmeštena je gradska toplana iz centra grada, zamenjena su brojna individualna ložišta,  uz subvencije, zamenjena su ložišta adekvatnim energentima u javnim ustanovama, kao i mnoge druge mere koje smo  primenjivali ovde. Na osnuovu podataka koje imamo od 2020. godine, kvalitet vazduha je znatno bolji. Imali smo prošle godine 118 dana sa prekoračenjem zagađenja, što u odnosu na 2021. kada je bilo 153 takva dana, rezultat je znatno bolji”, kaže Arsenijević.

Primenom ovih mera, zabeleženi su pozitivni pomaci u smislu poboljšanja kvaliteta vazduha. Međutim, to nije dovoljno. Nadležni najavljuju da će Strateški dokumet, koji je u izradi, dodatno doprineti rešavanju ovog, kako napominju, manje-više u celom svetu prisutnog akutnog problema.

U skladu sa zakonom pristupilo se izradi Plana kvaliteta vazduha. Raspisan je javni poziv, na koji su se javile tri firme. Posao je dobila firma ”Dvoper” iz Beograda. Inače, to je specializovana kuća za izradu takvih planova sa iskustvom iz više lokalnih samouprava.

Plan koji neće rešiti problem, ali će dati smernice kako ga rešiti trebalo bi da bude završen za 10 meseci. Stručna komisja iz Gradske uprave pratiće izradu dokumenta. Završnu reč odnosno saglasnot treba da da nadležno ministarstvo kako bi počela realizacija utvrđenog plana.

 

Podeli