Društvo

Život je igra a ne kocka

Na koji način i koje su to pravne regulative na koje se mogu pozvati prilikom suočavanja sa bolestima zavisnosti od kockanja bila je tema današnjeg predavanja u okviru projekta “Igra za život” koji organizuju udruženje Reakt i Kancelarija za mlade iz Novog Pazara uz podrđku grada Novog Pazara. Edukativno predavanje održao je profesor krivičnog prava  Aleksandar Ivanović.

Jedna od aktivnosti u okviru projekta “Igra je život” je i edukativno predavnje za psihologe, pedagoge iz ovdašnjih srednjih škola i predstavnici civilnog društva koji će se upoznati sa pravnim načinima i regulativama na koje se mogu pozvati svi koji se suočavaju sa bolesti ma zavisnosti.

“Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta zajednice u prevenciji zavisnosti od kockanja i projekat ima nekoliko aktivnosti. Današnje predavanje  održaće Prof. dr Aleksandar Ivanović professor krivičnog prava” kazala je za RTV Novi Pazar Milena Mutavdžić iz udruženja Reakt.

“Veoma je bitno probuditi svest kod mladih o tome šta je zavisnost od kockanja. Kako da se prebrodi I bori sa ovakvim problemom.  Postoji više oblika ove zavisnosti i upravo ovo predavanje će nam sa pravne strane objasniti i pokazati kako da se borimo sa ovim problemom” istakla je Aida Daragolovčanin iz Kancelarije za mlade.

Prof. dr Aleksandar Ivanović je naglasio da je porodica i razgovor kljućna stvar kako bi se neko izvukao iz kandži zavisnosti kocke.

“Važno je da se razgovara o ovom fenomenu. Ono što je problem je to da mladi nisu ni svesni u kom trenutku su od neke zabave prešli u zavisnost od kockanja i zato je jako važno da se upoznaju sa indikatorima zavisnosti od kockanja i ukoliko ih prepoznaju da zatraže stručnu pomoć” objasno je Prof. dr Aleksandar Ivanović professor krivičnog prava.

Nakon ovih edukativnih sesija organizovaće fokus grupe sa učenicima srednjih škola i informativne sesije za njihove roditelje.

Projekat je podržao Grad Novi Pazar, u okviru poziva “Podrška prevenciji zloupotrebe droga i kockanja među mladima”.

Podeli