DruštvoVesti

Evo kako se prijaviti za priključke za vodu, struju i grejanje

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo Uputstvo za prijavu za priključke za vodu, struju, grejanje.

“U uputstvu se, korak po korak, objašnjavaju procedura prijave, precizni rokovi, potrebni dokumenti, kao i obaveze Ministarstva i lokalnih samouprava. Namjera nam je da građanima maksimalno olakšamo proces i omogućimo im da se priključe na struju, vodu, gas ili grejanje”,  rekao je Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

On je pozvao sve građane koji žive u nelegalnim objektima da preuzmu Uputstvo sa sajta Ministarstva, informišu se, pripreme dokumentaciju i prijave se za priključenje na struju, vodu, gas, grejanje ili kanalizaciju.

– Prijava za priključak počinje za dve nedelje, 15. septembra, i trajaće 30 dana, do 15. oktobra. Produženja roka neće biti – napomenuo je ministar Vesić.

Ministar je ovom prilikom objasnio da je navedenih 30 dana predviđeno isključivo za podnošenje zahteva i da to ne znači da će građani u tom periodu dobiti priključak, jer dinamika priključivanja zavisi od kapaciteta samih preduzeća, tehničkih karakteristika objekta.

Ko ima pravo na priključenje

Mogućnost za priključak važi samo za građane, ali ne i za investitore, niti za poslovne objekte.

– Ako ste vlasnik porodičnog stambenog objekta ili stana koji je izgradnjom, odnosno kupovinom trajno rešavao svoje stambeno pitanje imate pravo na priključenje – navodi se u uputstvu za priključenje.

Priključenje je moguće samo za jedan objekat, odnosno jedan stan istog vlasnika koji se koristi za stanovanje.

Prijava za priključke

Podnošenje zahteva

Građani prijave treba da podnesu u svojim opštinama i zahtev se podnosi službi za ozakonjenje opštine ili grada na čijoj se teritoriji nalazi objekat. Kako se u uputstvu navodi, vlasnik može podneti zahtev za privremeno priključenje na sve infrastrukturne mreže ili na pojedinačnu infrastrukturnu mrežu.

Za vlasnike stanova zahtev za privremeno priključenje podnosi stambena zajednica. Pored toga, dostavljaju se i zahtevi vlasnika stanova, sa dokazima propisanim uredbom, za svaki pojedinačni stan.

Zahtev za zgrade, treba obavezno da sadrži i zahtev za priključenje zajedničkih delova zgrade (liftovi, osvetljenje, podstanice itd.) na distributivni sistem električne energije. U slučaju da nije formirana stambena zajednica, zahteve podnose vlasnici stanova.

Podnošenje zahtevaPrijavu za priključak vode, struje, grejanja građani treba da podnesu u svojim opštinama.

Potrebni dokumenti

 • Očitane lične karte (fotokopije u slučaju da je lična karta bez čipa) vlasnika i članova njegovog domaćinstva;
 • Geodetski snimak objekta.

Jedan od dokaza:

 • Ugovor o kupovini ili izgradnji stana, odnosno porodične stambene zgrade;
 • Ugovor o kupovini objekta u izgradnji;
 • Ugovor o suinvestiranju prilikom izgradnje objekta;
 • Ugovor o zajedničkoj izgradnji;
 • Ugovor o poklonu;
 • Ugovor sa stambenom zajednicom o pretvaranju zajedničkih
 • prostorija u stan ili o nadziđivanju;
 • Pravnosnažno rešenje o nasleđivanju;
 • Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu za kupovinu nepokretnosti ili nepokretnosti u izgradnji;
 • Pravosnažna sudska presuda;
 • Druga isprava ili odluka nadležnog organa kojom se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti.

Potrebna dokumenta

Slušaj vest

 

0:00/0:00
Evo kako da se prijavite za priključke za vodu, struju i grejanjeFOTO: VESNA LALIĆ / RINGIER
Evo kako da se prijavite za priključke za vodu, struju i grejanje

– U uputstvu se, korak po korak, objašnjavaju procedura prijave, precizni rokovi, potrebni dokumenti, kao i obaveze Ministarstva i lokalnih samouprava, kako bismo građanima maksimalno olakšali proces i omogućili im da se priključe na struju, vodu, gas ili grejanje – rekao je Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Blic preporučuje

On je pozvao sve građane koji žive u nelegalnim objektima da preuzmu Uputstvo sa sajta Ministarstva, informišu se, pripreme dokumentaciju i prijave se za priključenje na struju, vodu, gas, grejanje ili kanalizaciju.

– Prijava za priključak počinje za dve nedelje, 15. septembra, i trajaće 30 dana, do 15. oktobra. Produženja roka neće biti – napomenuo je ministar Vesić.

Prijava za priključak za vodu, struju i grejanje počinje 15. septembra

FOTO: SCREENSHOT

Prijava za priključak za vodu, struju i grejanje počinje 15. septembra

Ministar je ovom prilikom objasnio da je navedenih 30 dana predviđeno isključivo za podnošenje zahteva i da to ne znači da će građani u tom periodu dobiti priključak, jer dinamika priključivanja zavisi od kapaciteta samih preduzeća, tehničkih karakteristika objekta.

Ko ima pravo na priključenje

Mogućnost za priključak važi samo za građane, ali ne i za investitore, niti za poslovne objekte.

– Ako ste vlasnik porodičnog stambenog objekta ili stana koji je izgradnjom, odnosno kupovinom trajno rešavao svoje stambeno pitanje imate pravo na priključenje – navodi se u uputstvu za priključenje.

Priključenje je moguće samo za jedan objekat, odnosno jedan stan istog vlasnika koji se koristi za stanovanje.

Prijava za priključak za vodu, struju i grejanje važi samo za građane, ali ne i za investitore, niti za poslovne objekte

FOTO: SCREENSHOT

Prijava za priključak za vodu, struju i grejanje važi samo za građane, ali ne i za investitore, niti za poslovne objekte

Podnošenje zahteva

Građani prijave treba da podnesu u svojim opštinama i zahtev se podnosi službi za ozakonjenje opštine ili grada na čijoj se teritoriji nalazi objekat. Kako se u uputstvu navodi, vlasnik može podneti zahtev za privremeno priključenje na sve infrastrukturne mreže ili na pojedinačnu infrastrukturnu mrežu.

Za vlasnike stanova zahtev za privremeno priključenje podnosi stambena zajednica. Pored toga, dostavljaju se i zahtevi vlasnika stanova, sa dokazima propisanim uredbom, za svaki pojedinačni stan.

Zahtev za zgrade, treba obavezno da sadrži i zahtev za priključenje zajedničkih delova zgrade (liftovi, osvetljenje, podstanice itd.) na distributivni sistem električne energije. U slučaju da nije formirana stambena zajednica, zahteve podnose vlasnici stanova.

Prijavu za priključak vode, struje, grejanja građani treba da podnesu u svojim opštinama

FOTO: SCREENSHOT

Prijavu za priključak vode, struje, grejanja građani treba da podnesu u svojim opštinama

Potrebni dokumenti

 • Očitane lične karte (fotokopije u slučaju da je lična karta bez čipa) vlasnika i članova njegovog domaćinstva;
 • Geodetski snimak objekta.

Jedan od dokaza:

 • Ugovor o kupovini ili izgradnji stana, odnosno porodične stambene zgrade;
 • Ugovor o kupovini objekta u izgradnji;
 • Ugovor o suinvestiranju prilikom izgradnje objekta;
 • Ugovor o zajedničkoj izgradnji;
 • Ugovor o poklonu;
 • Ugovor sa stambenom zajednicom o pretvaranju zajedničkih
 • prostorija u stan ili o nadziđivanju;
 • Pravnosnažno rešenje o nasleđivanju;
 • Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu za kupovinu nepokretnosti ili nepokretnosti u izgradnji;
 • Pravosnažna sudska presuda;
 • Druga isprava ili odluka nadležnog organa kojom se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti.
Za prijavu za priključak vode, struje i grejanja građani treba da prilože određene dokumente

FOTO: SCREENSHOT

Za prijavu za priključak vode, struje i grejanja građani treba da prilože određene dokumente

Za objekte izgrađene bez građevinske dozvole dostavlja se:

 • Dokaz da je pokrenut postupak ozakonjenja;
 • Overena izjava (ili drugi dokaz) da je objekat izgrađen i da se koristi za stanovanje – u slučaju da nije pokrenut postupak ozakonjenja.

Vlasnik koji je kupovinom stana trajno rešavao svoje stambeno pitanje dostavlja:

 • Ugovor o kupovini objekta, overen u formi propisanoj u vreme zaključenja ugovora;
 • Izjavu da on i članovi porodičnog domaćinstva nemaju drugi objekat za stanovanje.

Obaveze

Ministar Vesić je napomenuo da su predviđene sve situacije u kojima mogu da se nađu građani, jer je cilj da ostvare osnovna ljudska prava, bez prejudiciranja ishoda zahteva za legalizaciju. On je najavio da će naredne nedelje Vlada Srbije pokrenuti medijsku kampanju “Priključi se” na TV i radio stanicama kao i na društvenim mrežama.

– Cilj ove kampanje je da svi građani koji imaju pravo na da se legalno priključe na komunalnu infrastrukturu da to pravo ostvare ako žele kao i da im ovom kampanjom pomognemo da reše sve nedoumice oko procesa priključenja – rekao je ministar Vesić.

Izvor: Blic

Podeli