EkonomijaVesti

Narodna banka ponovo povećala referentnu kamatnu stopu

NBS povećala je referentnu kamatnu stopu sa 6,25 na 6,5 odsto iako su čelnici poručivali da za sada nema potrebe za daljim podizanjem kamate.

Osim kamatne, povećana je i stopa na depozitne olakšice – na 5,25 odsto, kao i stopa na kreditne olakšice – na 7,75 odsto.

„Pri donošenju ovakve odluke Izvršni odbor je procenio da je još uvek potrebno nastaviti sa umerenim zaoštravanjem monetarnih uslova kako inflaciona očekivanja ne bi rasla i kako bi se osiguralo da se inflacija nađe na održivoj opadajućoj putanji i vrati u granice dozvoljenog odstupanja od cilja u horizontu projekcije. Prenošenje dosadašnjeg povećanja referentne kamatne stope na kamatne stope na tržištu novca, kredita i štednje ukazuje na efikasnost transmisionog mehanizma monetarne politike putem kanala kamatne stope“, naveli su iz NBS.

Kako dodaju, slabljenje globalnih troškovnih pritisaka je nastavljeno, a svetske cene energenata, cene hrane i industrijskih sirovina nalaze se u padu međugodišnje posmatrano.

„Izvršni odbor smatra da je nastavak umerenog zaoštravanja monetarne politike i dalje potreban imajući u vidu da inflacija na globalnom nivou pokazuje znake otpornosti veće nego što se očekivalo. Iako se inflacija postepeno smanjuje u velikom broju zemalja, nivoi na kojima se ona nalazi i dalje su relativno visoki“, pojašnjava se u saopštenju.

Iz NBS ističu da na posebnu opreznost upućuje bazna inflacija, koja u mnogim zemljama sporije opada od ukupne, čemu doprinose povišena inflaciona očekivanja i faktori s tržišta rada, a pre svega dalji rast zarada.

„To ukazuje da borba centralnih banaka sa inflacijom još uvek nije završena i da se povećanje referentnih kamatnih stopa najvažnijih svetskih centralnih banaka može očekivati i u narednom periodu. U zoni evra, našem najvažnijem trgovinskom partneru, je nastavljeno smanjenje ukupne inflacije, ali je njen nivo još uvek znatno iznad cilja“, napominju iz ove banke.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 10. avgusta 2023. godine.

Narodna banka Srbije Foto: Bojan Cvejić

Podeli