DruštvoVesti

Kako će u praksi izgledati kraj školske godine

Vlada Srbije je zbog svih tragedija koje su pogodile društvo odlučila da se u svim osnovnim i srednjim školama školska godina završi u utorak, 6. juna. Ipak, ostavlja se mogućnost da za učenike koji to žele, učionice budu otvorene do 20. juna. Šta to znači i na koji će način deca moći da poprave ocene, kako će za najmlađe raditi dečji boravak i da li će ekskurzije biti realizovane?

Ministarstvo prosvete uputilo je dopis školama u vezi sa zaključkom Vlade Srbije kojim se drugo polugodište školske 2022/23. godine za sve učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji završava 6. juna.

Načelnik školske uprave Beograda Dragan Filipović rekao je za RTS da odluka o prevremenom završetku nastavne godine nije bila ishitrena.

“Mesec dana unazad imamo situaciju koja je sve nas u prosveti izmestila iz zone komfora. Razmišljalo se dugo, imali smo sjajan odziv i povratak dece u Ribnikar, preko 850 od 1100 đaka išlo je u školu, ali je neki umor kod svih bio pokazatelj da je možda trenutak da se posvetimo drugim aktinostima i da ih motivišemo, razgovaramo sa njima“, rekao je Filipović.

Istakao je da će se u školama održati pedagoški kolegijumi, saveti roditelja, nastavnička veća i da će se razmotriti kako će se nastaviti do 20. juna, kada je zvanično kraj. Filipović ističe da nastavnici mogu da nastave da predaju predviđeni sadržaj, ali kroz drugačiji pristup nastavi.

Kada će se popravljati ocene

U dopisu koje je Ministarstvo prosvete uputilo, navodi se da je prilikom utvrđivanja predloga zaključnih ocena posebno potrebno voditi računa o odredbama koje se odnose na mogućnost predlaganja zaključne ocene u slučajevima kada je učenik ocenjen manje puta od propisanog.

Naime, nastavnici bi do utorka trebalo da predlože zaključne ocene, a dete će moći da popravi odecnu.

“Nastavnik će zakazati termin, najčešće će to biti kada imaju redovan čas, neće se menjati raspored časova, osim tamo gde ima velikih oscilacija, gde roditelji ne žele da deca idu na nastavu“, rekao je Filipović.

Produženi boravak nastavlja da funkcioniše

Filipović je istakao da će produženi boravak u školama biti otvoren do 20. juna, a biće otvorene i predškolske ustanove koje su u objektima škola.

Kako je Ministarstvo navelo u dopisu, preporuka je da škola izvrši anketiranje roditelja i na osnovu rezultata anketiranja organizuje rad produženog boravka.Celodnevna nastava, kao poseban oblik obrazovno-vaspitnog rada, organizuje se i dalje, odnosno do 20. juna 2023. godine.

Ekskurzije se ne otkazuju

Planirane ekskurzije neće biti otkazane, kaže Filipović.

“Sve može da se realizuje, nema otkazivanja, izuzev ako nije potpisan ugovor sa agencijom, pa uz saglasnost roditelja može da se odloži“, naveo je Filipović.

Psihoterapeuti rade sa decom iz “Ribnikara“ i njihovim roditeljima

Objašnjavajući kako izgleda nastava u OOŠ “Vladislav Ribnikar”, u kojoj je ubijeno devetoro đaka i radnik obezbeđenja, Filipović je rekao da se svake nedelje donosi plan za narednu sedmicu i da se to pokazalo kao uspešno.

“Iz dana u dan sve veći broj dece dolazi na taj oblik nastave koji je bio zastupljen, ono na čemu radna grupa radi je podrška u ovom trenutku i to nam je najvažnije kada je reč o učenicima, zaposlenima i roditeljima“, rekao je Filipović.

Navodi da su pojedine škole poput “Ribnikara”, Treće beogradske gimnazije, Muzičke škole “Josip Slavenski“, već završile sa nastavom, ali da sa đacima i nastavnicima rade psihoterapeuti, naveo je Filipović.

Navodi da su pojedine škole poput “Ribnikara”, Treće beogradske gimnazije, Muzičke škole “Josip Slavenski“, već završile sa nastavom, ali da sa đacima i nastavnicima rade psihoterapeuti, naveo je Filipović.

Pojasnio je da odeljenja u “Ribnikaru” imaju ustaljene terapeute i seanse dva ili tri puta nedeljno.

Takve seanse nisu vremenski ograničene i održavaće se dok psihoterapeuti ne procene da više nisu neophodne.

Izvor: RTS

Podeli