DruštvoVesti

Civilni sektor kao partner u unapređenju zdravstvene zaštite u Novom Pazaru

U cilju unapređenja zdravstvene zaštite žena, mladih i društveno prepoznatih osetljivih grupa, projekat “Znanje za zdravlje” okupio je civilni sektor i lokalne aktere u Novom Pazaru. Ova inicijativa, podržana od Vlade Švajcarske kroz program “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, ima za cilj identifikaciju ključnih izazova i postavljanje dugoročnih ciljeva u oblasti javnog zdravlja na lokalnom nivou.

“I naš grad kao i mnogi drugi u Srbiji suočava se sa ozbiljnim izazovima, posebno kada je u pitanju zdravstvo. Danas smo tu da razgovaramo o tome kakvo je stanje na teritoriji grada Novog Pazara i šta bi mogli mi kao predstavnici nevladinih organizacija da uradimo”, rekla je za RTV Novi Pazar predsednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda Semiha Kačar.

Centar za biopolitičku edukaciju, kao neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija, predvodi ovaj projekat i pruža ekspertsku podršku i stručnu edukaciju iz oblasti prosvete, zdravstva i jačanja kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji. Kroz saradnju sa lokalnim organizacijama, institucijama i drugim relevantnim akterima, Centar za biopolitičku edukaciju želi da ostvari održive promene u oblasti zdravstvene zaštite i javnog zdravlja.

Jedan od ključnih ciljeva projekta je unapređenje zdravstvene zaštite žena, mladih i društveno prepoznatih osetljivih grupa. Ovaj projekat ima za cilj da identifikuje izazove sa kojima se Novi Pazar i drugi gradovi u Srbiji suočavaju u ovoj oblasti i da postavi dugoročne ciljeve koji će doprineti boljoj zdravstvenoj zaštiti i blagostanju ovih grupa.

Upravo zbog specifičnosti svakog grada i lokalne zajednice, saradnja sa civilnim sektorom igra ključnu ulogu u pružanju adekvatnog pristupa i rešavanju izazova u oblasti zdravstva. Kroz projekat “Znanje za zdravlje”, organizatori žele da čuju perspektive civilnog sektora i lokalne zajednice, kako bi se postigla održiva promena.

“Radili smo istraživanje koje pokazuje da poverenje žena u zdravstveni sistem opada. Paralelno sa tim su širom Srbije slučajevi nasilja koje žene i pripadnici LGBT zajednice doživljavaju baš u zdravstevnim ustanovama”, objasnila je direktorka Centra za biopolitičku edukaciju Marija Ratković.

Pored stručne podrške i edukacije, projekat “Znanje za zdravlje” omogućava uspostavljanje partnerstava i saradnju sa lokalnim organizacijama i institucijama u cilju ostvarenja zajedničkih ciljeva. Ova inicijativa se nadovezuje na dugoročne ciljeve

Ovaj događaj je deo je projekta  Znanje za zdravlje, koji je dobio podršku Vlade Švajcarske kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss IntercooperationGrađanske inicijative.

Z. M.

Podeli