PolitikaVesti

Skupština danas o rebalansu budžeta

Skupština grada Novog Pazara razmatraće predlog o prvoj izmeni gradskog budžeta za ovu godinu i kreditno zaduženje grada. Prema ovoj izmeni, budžetski prihodi i primanja biće oko 3,6 milijardi dinara, rashodi i izdaci oko 3, 8 milijardi dinara, dok će deficit iznositi 167 miliona dinara.

Kreditno zaduženje grada, koje je odobreno od strane Ministarstva finansija odnosi se na finansiranje kapitalnih investicija, održavanje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva.

Na dnevnom redu 15 tačaka

Na dnevnom redu je i predlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostorija Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ u centru grada Fondu za razvoj Republike Srbije.

U pitanju su dve kancelarije na prvom spratu, u ulici 28. Novembra, od po 14 kvadrata koje će Fond bez naknade koristiti narednih pet godina.

Na dnevnom redu je i plan generalne regulacije naselja Jošanice, Stare čaršije, parka, naselja iznad parka, Jermiša, Hadžeta, delova naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, Rasadnik i Čair, a odbornici će pokrenuti i postupak za prenos svojine nekoliko parcela u Pobrđu na grad Novi Pazar, radi izgradnje škole, obdaništa i centralne đačke kuhinje.

Sednica je počela u 10 sati.

Podeli