DruštvoVesti

Skupština: Usvojen budžet za 2023.godinu

Budžet Grada Novog Pazara za 2023.godinu iznosiće 3,6 milijardi dinara, što je oko 31,5 miliona evra, pa će za oko 2,8 odsto veći u odnosu na ovogodišnji. Budžet je, kako je predstavljeno na današnjoj sednici Skupštine realan I razvojni.

Za godinu koja predstoji planirano su investicije u iznosu od 730 miliona dinara, kroz ulaganja u infrastrukturu, za koju je ove godine izdvojeno 677 miliona. Kada je o rashodima reč, važno je reći da su troškovi smanjeni sa 930 miliona na 890 miliona dinara.

Budžet je urađen po preporukama resornog ministarstva. Lokalna samouprava planirala je da se u gradsku kasu najviše novca slije od naplate poreza na zarade (preko 991 milion dinara), posle čega sledi novac od nenamenskih transfera iz republičkog budžeta (590 miliona) I 467 miliona dinara od doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta(naknada za građevinske dozvole). Među većim izvorima prihoda izdvaja se naplata poreza na imovinu (295 miliona dinara), namenski transferi sa republičkog nivoa (250 miliona) i 120 miliona dinara od prodaje nepokretnosti.

Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac kaže da su prioriteti u budžetu određivani prema interesu i potrebama građana.

“Budžet je uvećan u odnosu na prošlu godinu. Namenski transferi iz budžeta Republike Srbije prema našem gradu nisu promenjena od 2011.godine, a Novi Pazar nastavlja trend uvećanja budžeta sopstvenim resursima. Budžet je transparentan I u celini dostupan javnosti. Povećana su socijalna davanja, ali I budžet za obrazovanje, koji tradicionalno uvećavamo iz godine u godinu. Ova I naredna godine biće rekordne po ulaganjima u Novi Pazar, za šta podršku I međunarodnih organizacija, a sa ciljem da za građane obezbedimo najbolje uslove za život, kao I relaksiranu klimu za investicije”, rekao je Biševac.

Za unapređenje komunalne infrastrukture planirano je 200 miliona dinara, izgradnju  Smart city centra” 62,5 miliona dinara, a održavanje postojećih saobraćajnica 90 miliona dinara. Za rad osnovnih škola predviđeno je preko 276 miliona dinara, srednjih 122 miliona, ustanova kulture 219 miliona, a sportske klubove i infrastrukturu 242 miliona
dinara.Za unapređenje poljoprivrede u novopazarskom kraju ove godine izdvojeno je  20 miliona dinara.

Sednica Skupštine Novog Pazara je još uvek u toku.

Podeli